Toekomst zwembad Overboord nog ongewis

Dronten – Dat er nader onderzoek moet komen naar de toekomst van zwembad Overboord, is de politiek duidelijk. Maar of dat onderzoek 90.000 euro moet en mag kosten, is nog wel de vraag.

De toekomst van de zwembaden in Dronten stond woensdag op de agenda van de gemeenteraad. De discussie spitst zich toe op zwembad Overboord. De buitenbaden in Swifterbant en Biddinghuizen zijn namelijk recentelijk nog opgeknapt en kunnen er weer even tegen.

Maar Overboord, daar moet wat aan gebeuren. Het zwembad is verouderd. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: renovatie, nieuwbouw van een vergelijkbaar zwembad of nieuwbouw van een kleiner zwembad.

Kleinere nieuwbouw

Dat laatste lijkt de gewenste richting. Renovatie van het zwembad is weliswaar qua investering de goedkoopste oplossing, 3,6 miljoen euro, maar zorgt voor een verlenging van de levensduur van het zwembad met twintig jaar. Nieuwbouw zorgt ervoor dat Dronten er weer veertig jaar tegenaan kan. In het geval van een vergelijkbaar zwembad vraagt dat om een investering van 7,7 miljoen euro, in het geval van een kleiner zwembad met één bad minder 5,9 miljoen euro. In beide gevallen van nieuwbouw zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente bovendien lager dan bij renovatie het geval is. Bij renovatie kan de gemeente een kwart besparen op de structurele kosten, bij nieuwbouw van een vergelijkbaar zwembad is dat tweederde en bij nieuwbouw van een kleiner zwembad zelfs driekwart. De jaarlijkse besparing is daarmee zo’n 200.000 euro.

Bijkomend voordeel van nieuwbouw is dat als deze plaatsvindt op een andere locatie dan die van het huidige zwembad, Dronten niet zwembadloos door het leven hoeft. In het geval van renovatie zou het huidige zwembad vier tot zes maanden dicht moeten, in het geval van sloop van het huidige zwembad en nieuwbouw op de huidige locatie moet Dronten zelfs een jaar een zwembad missen.

Extra onderzoek

Dat is de uitkomst van een eerste onderzoek. Met een extra onderzoek moeten die bedragen nader geconcretiseerd worden. De politiek vraagt zich echter af of, als de voorkeur toch al lijkt uit te gaan naar nieuwbouw van een kleiner zwembad, zo’n onderzoek wel nodig is. De kosten zijn namelijk fors: 90.000 euro. ‘Of is na extra onderzoek de conclusie dat die helemaal niet de beste oplossing is ook nog mogelijk?’ vroeg Sandra Nobel (PvdA) zich af.  Volgens wethouder Ton van Amerongen is dat onderzoek echt nodig om duidelijkheid te geven over de financiële gevolgen van de drie scenario’s.

Optisport

Om een goed beeld te krijgen van de toekomst, moet de huidige overeenkomst met de huidige beheerder van de drie baden, Optisport,  met twee jaar worden verlengd. Die overeenkomst loopt op 31 december volgend jaar af. De VVD wil echter voor die tijd wel gesprekken worden gevoerd over betere dienstverlening van dat bedrijf. ‘De huidige horeca wordt als sfeerloos en kil ervaren en er zijn ook klachten over de openstelling van de baden tijdens de vakanties,’ zegt Trudy Stoker. Ook zijn er klachten over de hygiëne. Wethouder Van Amerongen beloofde het gesprek daarover aan te gaan met Optisport. Het bedrijgf wijt de opmerking over de openingstijden tijdens de vakanties trouwens aan een hardnekkig misverstand. Het zwembad is 50 weken per jaar open en slechts twee weken dicht. In de vakanties is men zelfs langer open.

Ook zal er zo snel mogelijk, liefst nog binnen een jaar, duidelijkheid komen over de wenselijkheid een gemeentelijk sportbedrijf op te richten dat zich bezig kan houden met het beheer van de zwembaden. Daar valt mogelijk ook nog een financiële besparing mee te boeken.

Denk aan ons!

Wat het ook wordt, de verenigingen die nu gebruik maken van Overboord, zullen bij de toekomstplannen worden betrokken. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, en dat zorgde ervoor dat de Zuiderzweezwemmers bij monde van de heer Geertsema de politiek woensdag indringend vroeg: ‘Denk aan ons!’

Met een beetje hulp

De toekomst van de buitenbaden in Swifterbant en Biddinghuizen staat dus niet ter discussie. Wel wordt daar gekeken of burgerparticipatie als het gaat om beheer en onderhoud geïntensiveerd kan worden. Ook daarmee kan op de kosten van de zwembaden worden bespaard. ‘Er zijn al wat stappen gezet op dat gebied, maar we gaan in eerste instantie in gesprek met de beide dorpsbelangen om te kijken of daar nog meer stappen in gezet kunnen worden,’ aldus wethouder Van Amerongen.