Nieuw college van GS is gesmeed

Lelystad – Mocht u de afgelopen tijd een wat stuurloos gevoel hebben gehad bij het doorkruisen van deze provincie, dan is dat als het goed is vanaf vandaag of op z’n laatst volgende week voorlopig verleden tijd.

Aan het nieuwe college ligt een coalitieakkoord ten grondslag, een akkoord waarin VVD, CDA, SP en D66 elkaar hebben gevonden. Een akkoord in hoofdlijnen, met een schets naar Flevoland over vier jaar en Flevoland in 2025.

Om daar te komen wijzen Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA), Arie Stuivenberg (SP) en Michiel Rijsberman (D66) de provincie de komende vier jaar, als het goed is, de weg.

Eervolle taak

Formateur Wouter Kolff, in het dagelijkse leven burgemeester van Veenendaal, vond het een eervolle taak het nieuwe college te smeden en de gesprekken daartoe te leiden. ‘Het is als burgemeester prettig om buiten het eigen werkgebied partijen bij elkaar te brengen.’ Een onbekende is hij niet voor Flevoland, want eerder bracht hij in Lelystad na de gemeenteraadsverkiezingen als de VVD, InwonersPartij, SP, ChristenUnie en PvdA bij elkaar. ‘Dit is een mooie provincie en er is veel werk aan de winkel.’

Focus op economie

Het coalitieakkoord geeft aan dat er de komende periode een grote focus zal zijn op de economie. ‘Versterking en verbreding van de economie, waarbij er ook veel belang wordt gehecht aan de positionering van Flevoland. De eigenheid van de provincie moet verder worden benadrukt,’ lichtte Kolff woensdag toe. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de versterking van het Midden- en Kleinbedrijf (Mkb), de logistieke sector met bijvoorbeeld de havenontwikkelingen in Lelystad,  en noordelijk Flevoland (Kornwerderzand) en de ontwikkeling van recreatie en toerisme als economische pijler.

Want doordat de provincie de afgelopen periode erg op haar financiën heeft gelet en heeft bezuinigd, is er ook ruimte voor nieuw beleid. De komende periode wordt daar 8 miljoen euro structureel en 12 miljoen euro incidenteel voor uitgetrokken.

Open houding

Kolff had ook speciale aandacht voor de open houding die het nieuwe provinciebestuur wil hebben, ook naar de oppositiepartijen in Provinciale Staten. ‘Dat is het voordeel van een akkoord op hoofdlijnen: het maakt dat er wisselende meerderheden mogelijk zijn voor voorstellen. Deze bestuursstijl biedt ook de mogelijkheid aan coalitiepartijen om niet met coalitievoorstellen mee te stemmen.’ Volgens Kolff past die stijl ook erg bij deze tijd. ‘En bij het feit dat er zoveel partijen zijn. Dat levert een verdeeld politiek speelveld op, waarin wel resultaten moeten worden geboekt.’

Ook bij de totstandkoming van het coalitieakkoord hebben alle partijen hun zegje kunnen doen. ‘En ik weet zeker dat ze dat ook in het akkoord zullen herkennen. We hebben veel meegenomen uit die gesprekken. De tekst is gewijzigd en er zijn dingen toegevoegd.’

Oordeel

Afijn, het politieke oordeel daarover zal volgende week worden geveld, als in de Statenvergadering het nieuwe college zal worden geïnstalleerd.