Gemeente voor verkoop monumentale woningen Karwijhof

Nagele - De gemeente Noordoostpolder is voor de voorgenomen verkoop van de huurwoningen aan de Karwijhof 1-32 in Nagele. Eigenaar Mercatus wil deze monumentale woningen niet langer exploiteren.

Voor zowel gemeente als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het vanuit cultuurhistorisch perspectief - de woningen zijn vorig jaar als gemeentelijk monument aangewezen - van belang dat deze woningen als eenheid behouden blijven. Restauratie van de woningen maakt onderdeel uit van het Uitvoeringslab Nagele om Nagele een maatschappelijke impuls te geven.

'We willen dat dit hofje in originele staat blijft'

Wethouder Henk Suelmann is blij met deze ontwikkeling: 'Ik proef een positieve sfeer, het is goed dat we weer een stap maken in Nagele. We willen dat dit hofje in originele staat blijft en bij vereniging Hendrick de Keyser is dat in goede handen. De vereniging heeft meer erfgoed in eigen beheer en doet dat op een goede manier. Het is het eerste bezit van deze vereniging in Noordoostpolder, misschien zelfs in Flevoland. Dit onderstreept het belang van de architectuur in Nagele', aldus de wethouder.

Goedkeuring nodig voor verkoop

Woningcorporatie Mercatus heeft aangegeven het complex woningen aan de Karwijhof als geheel te willen verkopen. Voor deze verkoop en overdracht heeft zij goedkeuring nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Voor verkoop van corporatiewoningen zijn corporaties namelijk gebonden aan verkoopregels, procedures en toestemmingsvoorwaarden.

Zienswijze gemeente

Nadat Mercatus de bewoners van de Karwijhof de gelegenheid heeft gegeven om hun woning te kopen en ook collega-corporaties hiervan geen gebruik wilden maken, heeft de woningcorporatie in december 2014 de woningen aan de Karwijhof in een landelijk dagblad aan derden in de markt aangeboden. Op deze zogenoemde uitvraag heeft vereniging Hendrick de Keyser gereageerd.

Mercatus heeft daarop de gemeente gevraagd om haar zienswijze te geven op deze voorgenomen verkoop. Ondanks het grote geduld van de bewoners van de Karwijhof, de inspanningen van Mercatus, vereniging Hendrick de Keyser en de gemeente, is het nog niet zeker dat de woningen van Mercatus overgaan naar vereniging Hendrick de Keyser. Een positieve zienswijze van de gemeente is namelijk één onderdeel voor de goedkeuring van het ministerie van BZK. Alle partijen wachten nu de verdere besluitvorming af.

Lees ook: Restauratie huurwoningen Karwijhof stap dichterbij