Dutch Match Cup krijgt voor twee edities geld

Lelystad – De Dutch Match Cup krijgt ook de komende twee jaar een gemeentelijke subsidie. De gemeenteraad heeft daar dinsdag mee ingestemd. Voor het komende jaar gaat het om 100.000 euro, het jaar daarna om 75.000 euro.

Er ging wel wat discussie aan het besluit vooraf.

Investering

De bijdrage wordt niet zozeer als een subsidie gezien, maar meer als een investering. Wethouder Jop Fackeldey verwacht een economische spin-off van het evenement, in de vorm van de positionering van Lelystad als watersportstad en bedrijven die zich hier willen vestigen. De beelden van de zeilrace gaan de hele wereld over en de eerste editie laat zien dat er interesse is van aan de zeilsport gerelateerde bedrijven in Lelystad.

Voorwaarden

Maar sommige partijen in de gemeenteraad zien het bedrag wel als een ‘gewone’ subsidie en wilden er daarom voorwaarden aan verbinden. Onder aanvoering van de Inwonerspartij werd gepleit voor een verdeling van het bedrag over drie partijen. De Dutch Match Cup zou haar deel kunnen gebruiken voor de inzet van vrijwilligers, City Marketing zou een deel kunnen besteden aan promotie van de stad en Evenementen Coördinatie Lelystad zou voor een bedrag activiteiten rond de zeilwedstrijden kunnen organiseren.

Alle drie de organisaties zouden een subsidieaanvraag moeten doen. Het ging indiener Luc Baaten er daarbij niet om waar die organisaties het geld precies aan uitgeven (‘Al blaast ECL de springkussens zelf op…’), maar meer om de andere benadering: op deze manier is het doel van de subsidie duidelijker en weet de gemeente wat men er voor terug mag verwachten.

Spelregels

De PvdA zag niets in deze benadering. Vorig jaar is afgesproken dat de Dutch Match Cup voor drie jaar op geld kon rekenen. ‘Het is niet eerlijk om dan na één jaar de spelregels te veranderen,’ vond Nelly den Os. Bovendien, en daar waren vrijwel alle partijen het over eens, mag je zondermeer van een geslaagd evenement spreken na de eerste editie van de Dutch Match Cup. De evaluatie laat dat zien. Verder heeft het evenement tijd nodig om te groeien.

Wethouder Fackeldey zag ook niets in het voorstel van de Inwonerspartij. ‘U stelt daarmee geen criteria vast, maar creëert alleen maar omwegen.’ Drie subsidieaanvragen in plaats van één investeringsbedrag maakt het er niet eenvoudiger op.

Lelystadse bedrijven

Het voorstel haalde het, ondanks steun van de Partij voor Lelystad, D66 en de ChristenUnie, niet. Een voorstel van Leefbaar Lelystad werd wel aangenomen: de Dutch Match Cup zal bij inkoop van goederen en diensten zoveel mogelijk gebruik maken van Lelystadse bedrijven. Dat deed men al en dat is met het aangenomen voorstel nog eens bekrachtigd.

Lees meer in het dosier Dutch Match Cup.