Edelherten mogen onder voorwaarden in Hollandse Hout

Lelystad – Er mogen edelherten worden toegelaten in het Hollandse Hout. Staatsbosbeheer moet er daarbij wel voor zorgen dat het er niet teveel zijn en dat de flora en fauna in het gebied er niet onder lijdt.

Dat moet in een beheersplan worden vastgelegd. De gemeenteraad heeft daar dinsdag mee ingestemd.

De wens van staatssecretaris Sharon Dijksma om edelherten toe te laten in het bos, zodat zij daar in de winter voedsel en beschutting kunnen zoeken, heeft de gemeenteraad heel wat hoofdbrekens bezorgd. Wethouder Ed Rentenaar zag er wel brood in en ziet er kansen in voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen. De Oostvaardersplassen zijn ten slotte ‘hot’ door ‘De Nieuwe Wildernis’ en op deze manier kan Lelystad profiteren van de stroom toeristen die dat trekt.

Hoofdbrekens

Maar tijdens de besluitvorming rond het voorstel dinsdag ging het veel over die Oostvaardersplassen. ‘Het beleid van de Oostvaardersplassen moet anders. Er zijn  gewoon veel te veel grote grazers. Je moet de populatie terugbrengen. Door met dit voorstel in te stemmen, stem je eigenlijk ook in met het beleid in dat gebied. Dat moeten we niet doen,’ vond Wim Bussink (CDA). De VVD is het daar mee eens en maakt zich ook zorgen over het Hollandse Hout: gaat dit niet ten koste van de biodiversiteit in het bos? ‘In het huidige bos zijn vele zeldzame planten, padden stoelen en vogels, zoals de Wielewaal. Zoek ‘m maar eens op op internet, dat is echt een prachtige vogel,’ zei Edwin Hers.

Recreatieve kansen

Andere partijen, zoals Leefbaar Lelystad en de PvdA, zien juist kansen in het plan. Emiel van der Herberg (PvdA) laat de discussie over de Oostvaardersplassen en wat de edelherten zullen doen met de kwaliteit van het Hollandse Hout liever over aan de deskundigen en aan de overheden die er over gaan: Staatsbosbeheer en het Rijk. ‘Daarom beoordeel ik het op twee criteria: wordt Lelystad er recreatief aantrekkelijker van en kost het de gemeente geld, dat we eigenlijk niet hebben?’ Nee, dat doet het niet en ja, het bos wordt er recreatief aantrekkelijker op. Nu trekt het toch al nauwelijks bezoekers, wellicht dat de aanwezigheid van edelherten daar verandering in brengt.

Enquête

Van der Herberg haalde ook nog de enquête van FlevoPanel aan, die twee weken geleden in de FlevoPost stond. ‘Daaruit blijkt dat 54 procent van de Lelystedelingen het eens is met het plan edelherten toe te laten in het bos, terwijl 15 procent het er mee oneens is. Dat is toch een significant verschil.’

De gemeenteraad stemde daarom wel in met een voorstel van GroenLinks/ChristenUnie om een aantal duidelijke voorwaarden te stellen aan Staatsbosbeheer, maar niet in met een voorstel van het CDA vast te houden aan een besluit uit 2011 helemaal geen grote grazers toe te staan en een voorstel van de VVD eerst Staatsbosbeheer een beheersplan te laten opstellen en daarna eens te gaan kijken of men het daar mee eens is.

Signaal

Kortom: staatsecretaris Dijksma krijgt een positief signaal uit Lelystad en wethouder Ed Rentenaar kan met Staatsbosbeheer om de tafel gaan om de voorwaarden en eisen te bespreken die in een beheersplan moeten komen te staan.

Het is verder ook niet meer dan een signaal, want Lelystad heeft er formeel weinig over te zeggen.  

Lees meer in ons dossier Grote grazers.