Advies nieuw provinciebestuur: coalitie VVD, CDA, SP en D66

Lelystad – Een college van drie winnaars en de grootste partij van Flevoland: informateur Tanja Klip heeft woensdag verslag uitgebracht van de eerste ronde met VVD, CDA, D66 en SP als meest waarschijnlijke nieuwe college van Flevoland.

PvdA valt voor het eerst buiten de boot

Dat betekent dat de PvdA buiten de boot valt, voor het eerst sinds de provinciewording van Flevoland. Het is precies die ene zetel die de PvdA na de eerste voorlopige uitslag verloor, die de doorslag geeft.

Minieme meerderheid

De nieuwe combinatie heeft een meerderheid van 21 van de 41 zetels in Provinciale Staten, de kleinst mogelijke meerderheid. Mogelijk wordt deze combinatie nog gesteund door ChristenUnie en/of SGP, zoals de ChristenUnie dat in het vorige college ook deed en samen met het CDA gedeputeerde Jan-Nico Appelman afvaardigde.

Formatie

De vier beoogde collegepartijen gaan nu de formatieronde in. Volgens Klip hebben zij voldoende programmatische overeenkomsten en is er de wil om eruit te komen. In deze samenstelling zou dat waarschijnlijk vier gedeputeerden opleveren, net als de vorige periode.

In de informatieronde zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht. In alle gevallen leek het logisch dat VVD en CDA sowieso terugkeren in een nieuw college. Vrijwel alle partijen onderschreven dat. Er is nog wel gekeken naar een coalitie van VVD, CDA, SP en PVV, maar dat bleek onmogelijk: de SP wil niet samenwerken met de PVV en het feit dat de PVV geen afstand wil nemen van de ‘minder Marokkanen-uitspraak’ van Geert Wilders is ook voor de VVD een onneembare hobbel.

Daarna is nog gekeken naar de combinatie VVD, CDA, CU/SGP en SP, maar VVD en SP voelen zich daar minder in thuis. Beide partijen voelen wat ‘spanning’ met de SGP als het gaat om het oprekken van provinciale taken. D66 voelt zich weer niet thuis in de combinatie VVD, CDA, CU/SGP en D66, die men te conservatief vindt.

Wouter Kolff

Uiteindelijk blijkt VVD, CDA, D66 en SP de meest logische combinatie met de meest waarschijnlijke kans op succes. Deze partijen gaan de komende periode het overleg in. Dat zal gebeuren onder leiding van formateur Wouter Kolff, burgemeester van Veenendaal. Hij was eerder actief als formateur bij de coalitievorming in Lelystad na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.   

Volgens Jaap Lodders van de grootste partij, de VVD, is het niet de bedoeling dat er een volkomen dichtgetimmerd programma uit de bus komt, maar moet het een programma op hoofdlijnen zijn, waarin elke partij, coalitie of oppositie, genoeg ruimte krijgt om inbreng te leveren in de komende periode.

Lees meer in ons dossier: Provinciale Statenverkiezingen Flevoland 2015