Verkiezingen waterschap rechtmatig verlopen

Lelystad - De waterschapsverkiezingen van Zuiderzeeland zijn rechtmatig verlopen. Dit heeft de Algemene Vergadering (AV) van het waterschap woensdagmiddag vastgesteld. De 24 kandidaten zijn toegelaten.

Bij het onderzoek van de geloofsbrieven is nagegaan of de nieuw benoemde AV-leden voldoen aan de wettelijke vereisten voor het AV-lidmaatschap en geen nevenfuncties bekleden die wettelijk onverenigbaar zijn met die van AV-lid.

Nieuwe leden Algemene Vergadering

De volgende leden zijn woensdagmiddag toegelaten als nieuw AV-lid en worden donderdagmiddag, tijdens de AV-vergadering, officieel beëdigd:

Water, Wonen en Natuur: Jacob van Olst (Dronten), Jan Nieuwenhuis (Zeewolde), Janneke Ottens (Lelystad), René van de Geijn (Almere), Jo Caris (Almere) en Judo Bakker (Emmeloord).

Werk aan Water: Theo Hogendoorn (Dronten), Marie-Carien Slootman-Claassen (Espel).

CDA: Lida Schelwald-van der Kleij (Lelystad) en Roelof Oost (Urk).

Algemene Waterschapspartij: Herman Zwaaf (Lelystad) en Ed Rehorst (Almere).

VVD: Tom Vereijken (Rutten) en Anne Kolmer (Almere).

ChristenUnie: Siebe de Graaf (Dronten).

Staatkundig Gereformeerde Partij: Jacob de Borst (Urk).

50PLUS: Freek Appel (Lelystad).

LTO Noord: Ton Leijten, A. Adamse en M. Riepma.

Kamer van Koophandel: C. Maenhout, E. Marcusse en Nico van Staveren.

VBNE (Natuurterreinen): Riet Rijs

Benoeming Erik Boshuijzen nog niet zeker

Erik Boshuijzen uit Almere (50PLUS) is op basis van voorkeurstemmen benoemd als AV-lid, maar heeft nog niet officieel bij het waterschap kenbaar gemaakt of hij zijn benoeming zal aanvaarden. Boshuijzen kan op basis van voorkeursstemmen ook in de Provinciale Staten. In dat geval neemt partijgenoot Willem Herrebrugh uit Lelystad de plek van Boshuijzen in de AV in.

Lees meer in het dossier Waterschapsverkiezingen 2015