Stationsplein
Door Kees Bakker

Versnippering

Lelystad - Je zou kunnen zeggen dat de Staten het voorbeeld van de gemeenteraad volgt. Of beter gezegd: dat de Flevolandse kiezers zich hebben laten inspireren door de Lelystadse kiezers.

Elf partijen voor eenenveertig zetels

De verkiezingen hebben opgeleverd dat er nu heel veel fracties zijn die qua zetelaantal dicht bij elkaar in de buurt liggen. Elf partijen voor eenenveertig zetels, met zeven zetels voor de grootste partij en twee zetels voor (vier) kleinere partijen. Sommige critici noemen dat de uitholling van de democratie of, nog erger, het einde van de democratie. Het is erg moeilijk in zo’n gatenkaas een solide bestuur te vormen.

Kans

Vanuit de gedachte dat elke bedreiging ook een uitdaging is, kun je het ook anders zien. Je zou ook kunnen zeggen dat dit partijen dwingt tot samenwerking en daaruit kunnen mooie dingen ontstaan.

In Lelystad zit er er wat dat betreft een bijzonder college qua samenstelling van bovendien vijf partijen en dat lijkt meer gedreven en collegiaal dan het vorige college van drie partijen. Zo lang onze lokale en provinciale bestuurders maar niet het Haagse voorbeeld volgen en elkaar in de schaarse haren vliegen, vliegen afvangen of zelfs kleine successen niet gunnen. Zo lang dat goede voorbeeld maar wordt gemeden, kan het allemaal nog wel mooi uitpakken.

Lees meer in het dossier: Provinciale Statenverkiezingen Flevoland 2015