Lelystad gaat 13.000 gasleidingen inspecteren

Lelystad - Met de goed bezochte informatieavond over gasleidingen voor bewoners van een deel van de Zuiderzeewijk in Lelystad, is het project '13.000 gasleidingen' donderdag officieel gestart.

Met dit project laat de gemeente de gasleidingen van woningen die gebouwd zijn voor 1986, steekproefsgewijs inspecteren en waarnodig vervangen.

Het betreft 13.000 woningen verdeeld over de stad, zowel koopwoningen als huurwoningen van Centrada. De gemeente wil nog dit jaar een duidelijk beeld hebben van de kwaliteit van de gasleidingen in deze woningen.

De bewonersbijeenkomst in de Zuiderzeewijk is de eerste van een reeks informatieavonden die komend jaar gehouden worden. Wethouder John van den Heuvel opende de avond. Medewerkers van Centrada waren aanwezig om vragen van huurders te beantwoorden.

Roestvorming bij stalen gasleidingen

De gemeente is al geruime tijd bezig om een goed beeld te krijgen van de staat van de gasleidingen in de verschillende wijken in de stad. Er zijn steekproeven uitgevoerd, aan de hand van door TNO opgestelde keuringscriteria en een speciaal ontwikkeld inspectieprotocol. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op roestvorming bij stalen gasleidingen die zich onbeschermd (zonder mantel) in de kruipruimte of in het beton bevinden, groot is.

Roestvorming kan ook optreden bij de koppelingen van leidingen mét een ommanteling (de zogenoemde X-trucoat leiding). Onbeschermde stalen gasleidingen kunnen voorkomen in alle woningen en (bedrijfs)gebouwen die voor 1986 gebouwd zijn. Bij woningen die zijn gebouwd vanaf 1986, zouden als gevolg van gewijzigde regelgeving de roestproblemen niet meer voor mogen komen.

Gasleidingen vormen een gevaar

Wethouder John van den Heuvel: 'Uit onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van de gasleidingen in sommige woningen te wensen overlaat en een gevaar vormen. Om de veiligheid van bewoners te waarborgen, hebben wij besloten om alle woningen die gebouwd zijn voor 1986 steekproefsgewijs te inspecteren en daar waar nodig, de gasleidingen te laten vervangen. Omdat roestvorming een doorgaand proces is, doe ik een beroep op bewoners om niet te wachten tot de inspecties starten, maar om zo spoedig mogelijk de gasleidingen te laten inspecteren en zo nodig, te laten vervangen. Dit was ook mijn boodschap voor bewoners van de Zuiderzeewijk. Immers, bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van hun omgeving'.

Lelystad wordt in vier delen opgedeeld

Lelystad wordt denkbeeldig in vier delen opgedeeld. Elk deel bestaat uit groepen woningen. Zo’n groep, ook cluster genoemd, omvat woningen die met één bouwvergunning en één technische beschrijving zijn gebouwd. Hierdoor kan er vanuit worden gegaan dat de woningen in dit cluster, eenzelfde type gasleiding hebben. Na vaststelling van een cluster (of een aantal clusters samen) wordt een informatieavond georganiseerd. Bewoners van de betreffende woningen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Inspecties van de woningen

Na de informatieavond starten de inspecties: handhavers van de gemeente gaan in elk cluster 10 procent van de woningen inspecteren, eventueel samen met Woningcorporatie Centrada. Op basis van deze steekproef wordt vastgesteld of gasleidingen vervangen moeten worden. De uitkomst van de inspecties van 10 procent van de woningen in cluster, is maatgevend voor alle woningen in datzelfde cluster.

Bewoners van het geïnspecteerde cluster worden in een brief over de uitkomsten geïnformeerd. In deze brief staat of de gasleiding wel of niet vervangen moet worden, maar geeft ook meer uitleg over de vervolgstappen. Vervolgens worden steekproeven gehouden in een volgend cluster. Er worden met de klok mee clusters gevormd en steekproeven gehouden. Uiteraard wordt van deze planning afgeweken als er tijdens een inspectie gevaarlijke situaties aangetroffen worden.

Preventief vervangen beste oplossing

Huis- en gebouweigenaren zijn wettelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gasleiding. Omdat roestvorming een doorgaand proces is, is het (preventief) vervangen van gasleidingen van woningen en panden van voor 1986 de meest veilige oplossing. Zo moesten eerder onder andere woningeigenaren van woningen in (delen van) de onder andere Archipel, Buitenplaats, Wijngaard, Gondel, Boeier, Gors, Kempenaar, Karveel en Botter hun gasleiding verplicht laten inspecteren en indien nodig laten vervangen.

In een aantal wijken hebben bewoners een collectief gevormd bij het vervangen van de leidingen en dat is financieel gezien aantrekkelijk.

Lees ook: Woningeigenaren Botter moeten hun gasleiding verplicht laten vervangen