Herstel Waterloopbos van start

Marknesse - Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)ondertekenden vrijdagochtend een samenwerkingsovereenkomst voor het Masterplan Waardevol Waterloopbos. Dit is het startsein voor het herstel van het Waterloopbos.

Paul Schaap, hoofd regio Noord-Oost van de RCE en Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, ondertekenden de overeenkomst in het Bezoekerscentrum Waterloopbos.

Jos Bisschops, regiodirecteur van Natuurmonumenten in Overijssel/Flevoland, opende de bijeenkomst: 'Nederland is groot geworden door de waterbouwkunde en het zou geweldig zijn als we verleden, heden en toekomst daarvan
kunnen laten zien hier in de prachtige natuur van het Waterloopbos'.

Lida Schelwald, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, en wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder spraken hun wensen uit voor het masterplan. Na afloop van de ondertekening leidden enkele oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium de aanwezigen langs de modellen in het Waterloopbos.

Schaalmodellen waterwerken

Natuurmonumenten spant zich al jarenlang in om het Waterloopbos aangewezen te krijgen als industrieel erfgoed. Het Waterloopbos is onderdeel van het in 1944 aangeplante Voorsterbos, het oudste bos van Flevoland. In het Waterloopbos bouwden medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium schaalmodellen van waterbouwkundige projecten over de hele wereld, zoals havens, stuwdammen en dijken.

In 2002 is het Waterloopbos aangekocht door Natuurmonumenten. Het heeft zich ontwikkeld tot een zeer waardevol bosgebied met bijzondere flora en fauna.

Masterplan Waardevol Waterloopbos

Natuurmonumenten stelt samen met de RCE, de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland, omwonenden en ondernemers een Masterplan op om dit bijzondere cultuurmonument te herstellen en verder te ontwikkelen.

Aanwijzing als Rijksmonument

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het gebied met zijn bijzondere inrichting en belang voor de wederopbouw van Nederland aanwijzen als een Rijksmonument. De definitieve aanwijzing is medio 2015 voorzien.