Dijkgraaf Hetty Klavers: 'Er valt echt wat te kiezen'

Lelystad - Woensdag 18 maart wordt er gekozen voor Provinciale Staten, maar staan ook de verkiezingen van het waterschapsbestuur op het programma. 'Er valt echt wat te kiezen', vertelt dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland.

Bescherming tegen overstromingen

‘Dat het waterschap Flevoland moet beschermen tegen overstromingen, dat er genoeg water is in het gebied en dat het afvalwater gezuiverd wordt, dat staat allemaal niet ter discussie', aldus Klavers. 'Veiligheid, genoeg water en gezondheid zijn onze kerntaken. Maar hoe we dat allemaal doen, daar valt wel degelijk wat in te kiezen'.

Investeren in innovatie

Het is de nuance, maar die is niet onbelangrijk. ‘Zuiver je het afvalwater alleen met goedkope en bewezen technieken of investeer je ook in innovatie? Dan loop je wellicht meer risico, maar kan het water en de waterkwaliteit ook verbeterd worden. Of neem de dijken. Zijn die er puur ter bescherming of moet je er ook over kunnen lopen, fietsen of rijden met de auto? Dat zijn keuzes die geld kosten en die het waterschapsbestuur maakt.’

Volgens Klavers is het daarbij noodzakelijk dat die keuzes worden gemaakt door een zelfstandig orgaan als het waterschap.

'Het gaat hier om besteding van belastinggeld'

‘De bescherming tegen het water is in Nederland een essentiële taak. Als je die onderbrengt bij bijvoorbeeld de provincie, loop je het risico dat die taak ondersneeuwt bij het aanleggen van wegen of andere zaken. Bovendien: het gaat hier om besteding van belastinggeld. Dan is het noodzakelijk dat daar een democratische controle op is en dat die besteding verantwoord wordt'.

Twee belangrijke discussies

Volgens Klavers staan er de komende periode twee belangrijke discussies op het programma. ‘Ten eerste: de afvalwaterzuivering. Dat is complex. Mogen we uit het restproduct energie winnen? We zijn geen energiebedrijf, maar als dat zorgt voor lagere waterschapstarieven... Een tweede belangrijke discussie is het Deltaprogramma. Dan gaat het niet om de basisveiligheid die de dijken moeten bieden, maar wel om wat we daar bovenop doen en hoeveel dat mag kosten. Hoeveel mag bijvoorbeeld de veiligheid van buitendijks wonen kosten?’

‘De jeugd heeft de toekomst'

Klavers vindt het belangrijk duidelijk te maken voor welke belangrijke taak het waterschap staat. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in de jeugd: waterlessen op scholen, debatwedstrijden, een jeugdwaterschapsbestuur. ‘De jeugd heeft de toekomst. Als zij er van doordrongen is hoe belangrijk goed waterbeheer is, nemen ze dat hun hele leven mee. We leven in Flevoland in een badkuip. Nou ja, een omgekeerde badkuip: we moeten het water juist buiten zien te houden. Let wel: het waterbeheer in Nederland is uitstekend geregeld. Dat moeten we zo houden, maar dat is ook iets waar we trots op mogen zijn'.