'Nog maar een derde cliënten ZONL heeft huishoudelijke hulp geregeld'

Emmeloord - Nog maar een derde van de cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) in de Noordoostpolder en Urk heeft een schoonmaakovereenkomst geregeld. Vanaf 1 maart moeten cliënten huishoudelijke hulp zelf regelen.

Huishoudelijke hulp stopt in huidige vorm

De huishoudelijke zorg in Noordoostpolder en Urk stopt dan in de huidige vorm om verder te gaan als algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning. Dit betekent dat ook alle bestaande cliënten van ZONL vanaf die datum deze hulp zelf moeten gaan betalen en hier een nieuwe overeenkomst voor moeten afsluiten.

Zoveel mogelijk banen behouden

Deze nieuwe vorm van schoonmaakondersteuning zou in eerste instantie voor 290 medewerkers met een vast arbeidscontract bij de zorggroep ontslag hebben betekend. 'Dat heeft de gemeente, samen met ZONL, gelukkig voorlopig kunnen voorkomen doordat de zogenoemde HHT-gelden zijn aangevraagd en gekregen', zegt ZONL-bestuurder Frank Kodden. 'Doel van deze extra overheidsmiddelen is om zoveel mogelijk banen te behouden voor medewerkers van ZONL met een vast dienstverband gedurende 2015 en 2016'.

Inzet HHT-gelden niet zonder risico

Cliënten betalen een uurtarief van 12,50 euro per uur aan ZONL. Hiervan kan de zorggroep de salarissen van de medewerkers met een vast contract niet betalen. De gemeenten betalen, in aanvulling op die 12,50 euro van de cliënt, 10,50 euro per uur uit de hiervoor aangevraagde HHT-gelden. 'Deze werkwijze vraagt veel inspanning en is niet zonder risico. Het krijgen van deze extra HHT-gelden van de overheid betekent niet automatisch dat alles in 2015 en 2016 door kan gaan zoals het nu gaat'.

Grote zorgen bij cliënten

Nog maar een derde van de bestaande cliënten in Noordoostpolder en Urk hebben de schoonmaakovereenkomst teruggestuurd. Veel cliënten maken zich grote zorgen over de betaling van hun huishoudelijke hulp, terwijl zij deze ondersteuning wel heel hard nodig hebben. Kodden begrijpt dat heel goed. 'De zorggroep biedt huishoudelijke hulp aan ruim 600 cliënten in Noordoostpolder en Urk, veelal van zeer hoge leeftijd. Al deze cliënten hebben voor deze vorm van ondersteuning in 2014 een indicatie gekregen vanuit de Wmo. Dan mogen we ervan uitgaan dat deze mensen, deze hulp nodig hebben en niet zonder kunnen omdat er dan problemen ontstaan. Alle veranderingen en informatie maken hen onzeker en angstig'.

Compenseren uit bijzondere bijstand

De gemeenten gaan cliënten die de hulp niet zelf kunnen betalen geheel of gedeeltelijk compenseren uit de bijzondere bijstand. Cliënten moeten zelf compensatie aanvragen bij de gemeente en aantonen dat zij de hulp nodig hebben (indicatie 2014), een overeenkomst hebben afgesloten en onder een bepaalde inkomensgrens zitten.

Er zijn extra mensen ingezet om alle compensatieaanvragen zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Kodden: 'Als cliënten van ZONL dit niet zelf kunnen aanvragen of als zij hier geen hulp bij hebben vanuit hun naaste omgeving, dan kunnen zij hiervoor hulp vragen aan de medewerker van ZONL die bij hen thuiskomt'.

'Zo spoedig mogelijk overeenkomst invullen en opsturen'

Zorggroep Oude en Nieuwe Land vraagt cliënten - ook al weten zij nog niet of zij compensatie krijgen- wel zo spoedig mogelijk de schoonmaakovereenkomst met ZONL in te vullen en terug te sturen. Dit om er voor te kunnen zorgen dat de benodigde hulp ook na 1 maart 2015 gewoon kan doorgaan.

Cliënten mogen op de overeenkomst aangeven dat de compensatieaanvraag lopende is. Kodden: 'Om nu onzekerheid en onrust weg te nemen, zal ZONL, als blijkt dat cliënten geen compensatie krijgen, met die cliënten afspraken maken over aanpassing of beëindiging van de overeenkomst. Het is niet de bedoeling dat cliënten in de problemen komen doordat de hulp ineens niet meer komt of doordat er geen compensatie mogelijk is'.

Maatwerkvoorziening

Vanaf 1 maart is er naast de algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning ook een maatwerkvoorziening. Deze voorziening is bedoeld voor inwoners die niet zelf of met behulp van hun sociale omgeving in staat zijn de regie over het huishouden te voeren. De maatwerkvoorziening wordt nog wel vanuit de Wmo 2015 door de gemeenten vergoed.

De zorggroep maakt ten aanzien van de levering van de ondersteuning vanuit de maatwerkvoorziening deze week afspraken met de gemeenten, zodat ook voor deze mensen de ondersteuning zo snel mogelijk gepland kan worden