Reuring op het Redeplein gaat wat kosten

Dronten – ‘Ja, u lacht nu, maar het lachen zal u straks wel vergaan.’ Wethouder Hans Engelvaart had niet helemaal gelijk, want men bleef lachen, maar het was ook even schrikken voor de politiek donderdag.

Het opknappen van plein De Rede gaat veel geld kosten.

Meer geld

Er is een bedrag van 500.000 euro gereserveerd, maar dat is bij lange na niet genoeg. Bureau BDP Khandekar heeft drie ontwerpen gemaakt voor het plein. In de simpelste variant, het centrumplein, zijn de kosten bijna 900.000 euro. De duurste variant is het Podiumplein, voor een slordige 1,8 miljoen euro. Daar tussenin bevindt zich het Groenplein, met een kostenplaatje van ruim één miljoen euro.

Het laatste plein heeft de voorkeur van de stakeholders die zijn betrokken bij het ontwerp van het plein: de Winkeliersvereniging, De Meerpaal, het bestuur van De Meerpaaldagen, StaDronten en Recreatieve evenementen Dronten.

Groener, gezelliger

In alle gevallen wordt het plein veel groener en wordt het optisch kleiner gemaakt, met name aan de kant van het winkelcentrum. Ook voor het gemeentehuis verschijnt meer groen. Ook is er in alle gevallen een ‘waterpartij’ opgenomen in het ontwerp. ‘Het plein heeft een blikvanger nodig,’ zegt Annemiek van Koldenhoven van Khandekar. De prijs voor de verschillende fonteinen in de verschillende ontwerpen scheelt wel: van 230.000 euro voor de bedriegertjes in het Centrumplein tot 575.000 euro voor een grote waterpartij in de duurste variant. Bedriegertjes zijn waterstralen die spontaan uit de grond schieten. Met name kinderen vinden dat leuk, omdat je nooit weet of en wanneer je een nat pak zult krijgen.

In alle gevallen krijgt het plein ook meer verblijfsplekken en verrijdbare bakken met boompjes voor De Meerpaal. Zodat daar, bij optredens of grotere evenementen, de bakken zo aan de kant kunnen worden geschoven. Ook wordt er in de drie plannen aandacht geschonken aan de toegangen tot het centrum, die duidelijker zullen worden geaccentueerd.

Centre Pompidou

Er zijn tussen de verschillende plannen ook nog wat uitwisselingen met duurdere en minder dure elementen mogelijk en natuurlijk kan alles ook in fases worden uitgevoerd. Maar, waarschuwt wethouder Hans Engelvaart, het gaat veel geld kosten. ‘Of je doet het en doet het goed, of je doet het niet,’ hield hij de politiek donderdag voor tijdens een presentatie van de drie plannen.

Tijdens zijn inleidende woorden had hij de lachers nog op zijn hand. ‘Wat opvalt is dat het plein enorm groot is,’ zei hij. ‘Jôh!,’ klonk het vanuit de zaal, maar dat is toch het nadenken waard. ‘Het is twee voetbalvelden groot,’ zei hij, maar de uitleg van Annemiek van Koldenhoven spraak meer tot de verbeelding. ‘We kwamen er achter dat het plein precies dezelfde afmetingen heeft als het Centre Pompidou,’ zei ze: 195 bij 65 meter. En dat is langer dan De Brink in Deventer (145 meter) of het Vrijthof in Maastricht (140 meter).

Verder waarschuwde zij de politiek ook. ‘Het plein zal het aantal inwoners en de mentaliteit van Drontenaren niet veranderen.’ Anders gezegd: je kunt meer terrassen aanleggen, maar de Drontenaar blijkt in eigen dorp niet zo terraserig.

Hoe verder?

Toch leek de politiek minder te schrikken van de bedragen die werden voorgeschoteld dan van tevoren werd verwacht. ‘Als we er nou één keer anderhalf miljoen tegenaan gooien, hangt het verder af van de structurele kosten…. ‘ zei Paul Vermast (GroenLinks), één van de warme pleitbezorgers voor ‘meer reuring op het het plein De Rede’.  De structurele kosten maken in de drie varianten niet uit, die zijn overal vrijwel hetzelfde: het groen en de bestrating moeten onderhouden worden.

‘Wij willen graag weten hoe het verder moet,’ drong Engelvaart er bij de raadsfracties op aan. Sommige partijen zoals de PvdA en ChristenUnie lijken er daarbij wel voor te voelen ook de  inwoners van Dronten de keuze voor te leggen, andere partijen als het CDA en de VVD lijkt vooralsnog het raadplegen van de eigen achterban voldoende.

Hoe dan ook: wordt vervolgd…