Restauratie huurwoningen Karwijhof stap dichterbij

Nagele - De restauratie van de 32 huurwoningen aan de Karwijhof in Nagele is een stap dichterbij. De bieding die Vereniging Hendrick de Keyser heeft gedaan op de woningen, die door Mercatus te koop werden aangeboden, is positief beoordeeld.

Mercatus gaat eind van de maand in gesprek met Vereniging Hendrick de Keyser. Dit leidt tot een formele aanvraag voor de verkoop bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Als de inspectie deze aanvraag goedkeurt, dan worden de woningen definitief verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser en kan de restauratie van de woningen starten.

Wederopbouwgebied van nationaal belang

Nagele is in de jaren vijftig ontworpen door De 8 en Opbouw, een architectencollectief van toonaangevende ontwerpers die groot voorstander waren van het modernisme. In 2011 heeft het Rijk in de beleidsnota Visie erfgoed en ruimte Nagele daarom aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang.

Meer dan 50 jaar na de bouw is Nagele aan vernieuwing toe. Het bijzondere erfgoed speelt daarin een belangrijke rol. De gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen met Mercatus en andere partijen om dit mogelijk te maken.

Daarvoor hebben de drie overheden ook geld beschikbaar gesteld, onder meer voor restauratie van de Karwijhof.

Karwijhof is meest gave woonhof in Nagele

De Karwijhof is het meest gave woonhof in Nagele. Het complex is ontworpen door Lotte Stam-Beese en Ernest Groosman. Lotte Stam-Beese heeft als stedenbouwkundige een grote stempel op naoorlogs Nederland, maar heeft nagenoeg geen gebouwen ontworpen. De bedoeling is dat de Karwijhof vernieuwd wordt met behoud en herstel van de oorspronkelijke uitstraling. Gedacht wordt ook aan een museumwoning, waardoor Nagele als trekpleister voor liefhebbers van architectuur aantrekkelijker wordt.