Gewijzigde locaties voor evenementen in stadshart Lelystad

Lelystad - Het Stadhuisplein in Lelystad wordt binnenkort heringericht. Dit heeft gevolgen voor de evenementen die worden gehouden op het Stadhuisplein.

Het college is daarom op zoek gegaan naar alternatieve locaties voor evenementen in het stadshart en kwam tot de conclusie dat De Meent geschikt is als evenemententerrein voor de grotere evenementen. Hiervoor moet De Meent nog wel worden aangepast en daarom gaat er een voorstel richting de raad om de financiering van de herinrichting mogelijk te maken.

Station Balkon Noord

Voor de kleinere evenementen, zoals de kermis, is het terrein Station Balkon Noord aangewezen, waarbij bij de herinrichting van  het terrein ook rekening gehouden moet worden met een stadscamper locatie. Het terrein Station Balkon Noord is gelegen tussen de winkel BCC en het spoor. Voor de evenementen die in 2015 plaatsvinden wordt een oplossing gezocht.

Langere termijn

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerterreinen in Parkwijk, ten zuiden van scholengemeenschap Arcus, dit jaar nog kunnen worden gebruikt voor de grotere evenementen. Voor de langere termijn is deze locatie echter niet beschikbaar. Dat geldt ook voor de locatie Agorahof, waar de markt zijn vaste plaats heeft. Het incidenteel verplaatsen van de markt is gezien de extra kosten en het werk niet wenselijk. Daarnaast zijn er ook voor deze locatie reële ontwikkelingsplannen, zodat deze locatie alleen voor de korte termijn een optie is.

Duidelijkheid

ECL en partijen die evenementen organiseren willen graag duidelijkheid voor de lange termijn in verband met afspraken en contracten die aangegaan moeten worden. In overleg met ECL is daarom nagegaan welke locaties voor de lange duur de voorkeur hebben en welke locaties dit jaar kunnen worden gebruikt indien de definitieve locaties nog niet zijn aangepast. In overleg met ECL is daarom voor de langere termijn gekozen voor De Meent.

Goede ligging

De locatie Station Balkon Noord heeft een goede ligging voor kleinere evenementen in het Stadshart. Hier kunnen ook op zaterdag evenementen plaatsvinden. Deze locatie biedt de mogelijkheid dergelijke evenementen te faciliteren die bijdragen aan de levendigheid van het Stadshart.

Lees meer in ons dossier Herinrichting Stadhuisplein.