Acht partijen doen mee aan verkiezingen waterschap

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland gaat de verkiezingen in met acht lijsten. 50PLUS, de Algemene Waterschapspartij, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Water, Wonen en Natuur en Werk aan Water gaan kandidaten leveren voor het bestuur.

Iedere inwoner van Flevoland die op woensdag 18 maart 18 jaar of ouder is, mag een stem uitbrengen op een van de kandidaten. De waterschapsverkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezing voor Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen worden deze keer via stembusverkiezingen gehouden. Stemgerechtigden krijgen een stempas voor beide verkiezingen thuisgestuurd.

De komende periode strijden de kandidaten om één van de achttien gekozen zetels in het waterschapsbestuur. Op 19 maart wordt de voorlopige uitslag bekendgemaakt.

Nieuw bestuur wordt 26 maart beëdigd

Het nieuwe bestuur wordt 26 maart 2015 beëdigd en bestaat uit 25 mensen. Naast de achttien zetels waar verkiezingen voor worden gehouden, zijn er zeven geborgde zetels. Deze zetels zijn voor bestuurders van bepaalde belangengroeperingen die meer belang hebben bij water dan de inwoners, bijvoorbeeld omdat ze een bedrijf in de polder hebben. Dit zijn agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Bestuurders voor deze zetels worden voorgedragen door LTO-Noord (drie zetels), de Kamer van Koophandel (drie zetels) en het Bosschap (één zetel).

De bestuursperiode loopt tot en met 2019. Begin 2019 zijn opnieuw verkiezingen.

Bekijk hier het overzicht van de kandidaten.