Zorggroep start ontslagprocedure voor 430 medewerkers

Steenwijk / Emmeloord - De ontslagprocedure voor 430 medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is opgestart bij het UWV.

Op 15 december kondigde Zorggroep Oude en Nieuwe Land aan te moeten reorganiseren. De Zorggroep moet dit jaar 13 miljoen euro bezuinigen, om een faillissement te voorkomen. Met de aankondiging van de reorganisatie werden 430 medewerkers boventallig verklaard. Deze week maakt de organisatie bekend de ontslagprocedure voor deze medewerkers te hebben opgestart bij het UWV.

De begeleiding van werk naar werk gaat ondertussen door. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad en met de vakbonden. 'We hopen dat we met alle inspanningen die worden gedaan zoveel mogelijk ontslagverzoeken van boventallige medewerkers bij het UWV kunnen intrekken. Dit hebben we ook gedaan gedurende de ontslagprocedure rondom de medewerkers huishoudelijke verzorging in 2014. We blijven daarop sturen. Elk gedwongen ontslag is er een te veel', aldus Frank Kodden, bestuurder van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL).

In december is begonnen met het voeren van individuele gesprekken gevoerd. Een aantal medewerkers heeft aangegeven te willen stoppen met werken, als daar een mobiliteitspremie tegenover staat. Ook hebben rond de zestig medewerkers belangstelling getoond voor de zogenoemde plaatsmakersregeling. Met 'een flink aantal' van hen is al een overeenkomst afgesloten. Ruim 300 medewerkers volgen de komende maanden door ZONL gefaciliteerde sollicitatietrainingen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Minder uren en lagere tarieven

'Gemeenten en zorgverzekeraars stellen andere eisen aan onze dienstverlening: minder uren en lagere tarieven', aldus Kodden. 'De opgave is onze bedrijfsvoering in zijn geheel en in samenhang doelmatiger, slanker en slimmer in te richten. We moeten simpelweg anders gaan werken. ZONL wil er ook voor toekomstige zorgvragers kunnen zijn en ook hen goede zorg- en dienstverlening kunnen blijven garanderen op het moment dat zij dit nodig hebben.'

Eerder werden 290 medewerkers, die huishoudelijke hulp geven, ontslagen. Deze ontslagen werden een maand geleden ingetrokken. De medewerkers kregen onlangs te horen dat hun baan tot 2017 behouden blijft, omdat vanuit het Rijk extra geld beschikbaar is gesteld, de zogenaamde Van Rijn-gelden. Deze medewerkers vallen buiten deze maatregel.

Momenteel werken er 2400 mensen bij de zorgorganisatie, de zorg biedt in de gemeenten Steenwijkerland, Emmeloord en Urk.