Dronten betaalt jarenlang te weinig belasting

Dronten - De gemeente Dronten heeft vanaf medio 2011 tot en met 2014 ten onrechte geen afdrachten WAO-WIA aan de belastingdienst gedaan. Het gaat totaal om een bedrag van circa 1,4 miljoen euro. Dit blijkt na extern onderzoek.

'Geen sprake van fraude'

Het college heeft de gemeenteraad hiervan in en brief op de hoogte gesteld. Volgens het college is er geen sprake van fraude.

Kleine onregelmatigheden

In het najaar 2014 heeft de gemeente besloten een extern onderzoek te laten verrichten naar de juistheid van de processen binnen de gemeentelijke salarisadministratie. Aanleiding hiervoor waren enkele kleinere onregelmatigheden. Deze salarisscan is in de tweede en derde week van december 2014 uitgevoerd.

De niet betaalde afdrachten betreffen premies voor de WAO-WIA. 'In juli 2011 is ten onrechte het percentage voor de afdracht WAO-WIA in ons salarispakket aangepast', meldt het college in de brief aan de raad. 'Hierdoor vond niet langer een automatische afdracht van deze premie aan de belastingdienst plaats'.

Fout is inmiddels hersteld

De gemeente heeft de fout inmiddels hersteld, waardoor vanaf januari 2015 de maandelijkse afdracht van de WAO-WIA op een correcte manier plaatsvindt.

Volgens een berekening van de salarisadministratie van de gemeente moet er over de jaren 2011 tot en met 2013 nog circa 1,4 miljoen euro worden afgedragen aan de belastingdienst. Daarnaast zijn ook de afdrachten voor 2014 nog niet voldaan. 'Dit kan echter binnen de budgettaire ruimte van 2014 nog worden hersteld', aldus het college.

Bij eerdere controles niet aan het licht gekomen

In de periode tot aan de salarisscan is deze fout bij geen enkele interne controle aan het licht gekomen. De belastingdienst heeft nooit gereageerd op de verminderde afdracht en ook de accountant is de afgelopen jaren bij de controle van de jaarrekening niets opgevallen.

Geen verklaring

Geen van de huidige medewerkers op de personeels- en salarisadministratie van de gemeente werkte ten tijde dat het percentage in het systeem is aangepast op die afdeling. 'Zij hebben dan ook geen verklaring waarom de wijziging is gedaan', aldus het college.

Aan de leverancier van het salarispakket van de gemeente is gevraagd om te onderzoeken of kan worden achterhaald hoe de mutatie heeft plaatsgevonden en door wie.

Belastingdienst is op de hoogte gebracht

De gemeente heeft de belastingdienst op 6 januari 2015 op de hoogte gebracht van de niet betaalde afdrachten. De exacte hoogte van het totaalbedrag en een eventuele boete- en/of rentebetaling moeten nog worden bepaald.

Interne maatregelen

Binnen de interne organisatie van de gemeente is inmiddels een aantal maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Eerder dit jaar is al besloten om een striktere scheiding aan te brengen tussen de personeels- en salarisadministratie en de controle op het beheer van personeelsbudgetten.

Voor de korte termijn is er tijdelijk een senior medewerker salarisadministratie aangesteld. 'Enerzijds om de interne bevindingen te checken en anderzijds om ons te ondersteunen bij de personeels- en salarisadministratie en het verbeteren van de processen', schrijft het college.

GroenLinks is 'verbijsterd'

De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad is verbijsterd. 'Het is voor ons onacceptabel dat in al die jaren niemand is opgevallen dat deze betalingen niet zijn gedaan. De fractie heeft hierover nog veel vragen die spoedig in een debat moeten worden opgehelderd', aldus fractieleider Paul Vermast.

GroenLinks verbaast zich er erg over dat ook de accountant geen vragen is gaan stellen toen er geld overbleef bij het personeelsbudget en deze gelden maar gewoon in de algemene middelen zijn gestort.

Spoeddebat aangevraagd

De fractie is zeer benieuwd naar de uitkomsten van de inmiddels door het college aangekondigde onderzoeken. Voor de komende raadsvergadering van eind februari zal de fractie een spoeddebat aanvragen. Vermast: 'Wij rekenen er dan ook op dat de uitkomsten van deze onderzoeken voor die tijd aan de raad zullen worden toegezonden'.

Lees ook: Gemeente Dronten moet zich schamen