Provincie draagt bij aan nieuwe natuur bij Schokland

Schokland - De provincie Flevoland investeert in de aanleg van een nieuw natuurgebied bij Schokland. Dat besluit heeft Provinciale Staten woensdagavond genomen.

De nieuwe natuur is nodig om te zorgen dat Schokland een Werelderfgoed blijft. Burgemeester Aucke van de Werff van de Noordoostpolder: ‘Ondanks dat we nog niet over  alle hectares kunnen beschikken, zijn wij als gemeente bijzonder ingenomen met de steun vanuit de Staten van Flevoland'.

Symbool voor strijd tegen water

Schokland is een Werelderfgoed. Dit is een belangrijke status voor de bekendheid van Schokland bij bezoekers uit binnen- en buitenland. Het voormalige eiland is een symbool voor de strijd van mensen tegen het water. De belangrijkste schatten van Schokland liggen in de bodem: archeologische resten die het verhaal vertellen van de bewoning van dit eiland. Deze resten liggen vooral  in het gebied ten zuiden van Schokland.

Bodemdaling bedreigt archeologische resten

Door bodemdaling komen die resten hier steeds verder aan de oppervlakte te liggen en zullen ze op termijn verdwijnen of de landbouw te veel beperken. Daarom wil de gemeente het gebied inrichten als natuur, met een relatief hoog grondwaterpeil. Dan blijft de archeologie beschermd en daarmee de Werelderfgoedstatus. Het budget kan helpen de agrariërs een goed alternatief te bieden. Bovendien levert het natuurgebied een nieuw leefgebied op voor diersoorten die nu al op Schokland of op het Ketelmeer zitten. En het gebied zal interessant zijn voor wandelaars en fietsers, doordat het Ketelmeer en Schokland verbonden worden.

Provincie biedt 91 hectare

Voor de aanleg van deze nieuwe natuur heeft de gemeente een bijdrage van 200 hectare gevraagd aan de provincie. De provincie biedt nu 91 hectare gronden voor dit project. Dat zijn gronden die bedoeld waren voor het afgeblazen natuurproject Oostvaarderswold. Die gronden kunnen worden verkocht zodat de opbrengst ervan gebruikt kan worden voor de nieuwe natuur bij Schokland.

Rijk levert ook bijdrage

Naast de provincie levert ook het rijk een bijdrage. Toch is de totale financiering van het project nog niet rond. De gemeente bekijkt nu hoe zij hiermee verder gaat. Provinciale Staten hebben in ieder geval toegezegd mee te werken aan de verdere ontwikkeling van  het project en daarmee aan het behoud van het Werelderfgoed.