Gemeente steekt ruim half miljoen in op de kaart zetten Lelystad

Lelystad - Het college van Lelystad is akkoord gegaan met het jaarplan 2015 van City Marketing Lelystad en trekt 580.000 euro uit voor het op de kaart zetten van Lelystad. In 2015 ligt de focus op toerisme.

Geen incidentele investering

'Citymarketing kan alleen effectief zijn als het geen incidentele investering is. Met het overdragen van taken en daarbij behorende budgetten een aantal jaren geleden heeft de gemeente een begin gemaakt om samen met de samenleving te werken aan de bekendheid en positie van onze stad. Met dit jaarplan laat City Marketing Lelystad overtuigend zien op welke wijze de kwaliteiten van onze stad voor wonen en werken voor het voetlicht gebracht worden', aldus wethouder Jop Fackeldey.

Samenwerking met Metropool Regio Amsterdam

In 2015 ligt de focus van City Marketing Lelystad op toerisme. Belangrijk hierbij is de samenwerking met Metropool Regio Amsterdam, die in 2015 wordt geoptimaliseerd. Hier hoort ook een stukje productontwikkeling bij, gericht op de internationale markt. Essentiële projecten met betrekking tot toerisme in 2015 zijn Amsterdam Bezoeken Holland Zien, Amsterdam Cruise Port en het Fiets Knooppunten Netwerk.

Bezuiniging van 50.000 euro

De bezuiniging van 50.000 euro ten opzichte van vorig jaar is zichtbaar in het domein wonen. Er wordt bijgedragen aan de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam, daar houden de investeringen met betrekking tot wonen op. Dit houdt in dat het onderdeel 'Woonmarketing' terugkomt in de gemeentelijke organisatie. Hierin behoudt City Marketing Lelystad een belangrijke ondersteunde functie.

In het domein werken heeft City Marketing Lelystad grotendeels een ondersteunende rol. Bijvoorbeeld met het aanleveren van beeldmateriaal voor beurzen, het ontwikkelen van een nieuwe campagne of het assisteren bij marketing- en communicatieactiviteiten.

Lelypas moet binnen halfjaar op eigen benen staan

Daarnaast heeft City Marketing Lelystad zelf de regie over een aantal activiteiten. Een goed voorbeeld van een eigen activiteit is de Lelypas. Dit project wordt momenteel doorontwikkeld door City Marketing Lelystad en moet na een halfjaar op eigen benen staan. Op dit moment hebben al 53 bedrijven zich verbonden aan de nieuwe Lelypas.

Belangrijke evenementen

Twee grootschalige evenementen in ontwikkeling zijn AutoWeek Live en Dutch Match Cup. Beide evenementen hadden bij elkaar opgeteld ruim 30.000 bezoekers en (inter)nationale publiciteit. Dit zijn dan ook belangrijke evenementen voor City Marketing Lelystad.

Een kleiner evenement dat in 2015 wordt doorontwikkeld is Lelystad geeft licht. In een periode van twee weken slaan verschillende partijen de handen ineen om een compleet evenement neer te zetten. In 2014 was dit beperkt tot de verschillende winkelcentra in Lelystad. In 2015 gaat City Marketing Lelystad uitzoeken of het nog meer partijen bij het evenement kan betrekken.

Vrijwilligersbestand uitbeiden

Momenteel heeft City Marketing Lelystad een klein vrijwilligersbestand, vanaf 2015 wordt dit verder uitgebreid. Hiervoor is samenwerking gezocht met Concern voor werk. Langdurig werklozen krijgen zo de kans weer te integreren in het arbeidsproces.

Eens per jaar organiseert City Marketing Lelystad een speciale dag voor haar vrijwilligers. Op die dag kunnen alle vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Vanaf januari 2015 is het totale jaarplan te vinden op de website van City Marketing Lelystad.