400 medewerkers Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn 'boventallig'

Steenwijk / Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaat reorganiseren, waarbij 400 mensen 'boventallig' worden. De Zorggroep moet reorganiseren om het hoofd boven water te houden door de vele veranderingen in de zorg.

De zorgorganisatie krijgt volgend jaar veel minder geld binnen. ‘Overheidsbezuinigingen,  een afname cliënten en lagere tarieven voor verleende zorg zijn de oorzaken’, aldus een woordvoerder van de zorgorganisatie.

‘De hervorming van de langdurige zorg en vastgestelde maatregelen en overheidsbezuinigingen worden op allerlei terreinen binnen de zorg in snel tempo doorgevoerd. Dat maakt het er niet overzichtelijker op of eenvoudiger van. Zorggroep Oude en Nieuwe Land weet, net als veel andere zorgorganisaties, nog niet zo lang wat de uitwerking van de overheidsplannen concreet betekent voor cliënten, de medewerkers die werkzaam zijn in de zorg, de omgeving als ook voor de gehele bedrijfsvoering van de zorgorganisatie zelf.’

‘Zorggroep Oude en Nieuwe Land moet slimmer, slanker en doelmatiger haar zorg gaan organiseren en uitvoeren. Dat dit gevolgen heeft voor de medewerkers, als ook de bedrijfsvoering van de Zorggroep als geheel is evident.’

Door de Wet Langdurige Zorg komen er minder cliënten in verzorgingshuizen en meer cliënten thuis. ‘Dat vereist een andere manier van werken. Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan medewerkers niet in dienst houden waar geen werk meer voor is.’

Voor de medewerkers, die boventallig worden verklaard, start een intensief traject van werk naar werk met hulp van een extern Mobiliteitsbureau. Het gaat om 200 voltijdbanen en zo’n 200 deeltijdbanen.

Eerder werden 290 medewerkers, die huishoudelijke hulp geven, ontslagen. Deze ontslagen werden een maand geleden ingetrokken. De medewerkers kregen onlangs te horen dat hun baan tot 2017 behouden blijft, omdat vanuit het Rijk extra geld beschikbaar is gesteld, de zogenaamde Van Rijn-gelden. Deze medewerkers vallen buiten deze maatregel.

Momenteel werken er 2400 mensen bij de zorgorganisatie, de zorg biedt in de gemeenten Steenwijkerland, Emmeloord en Urk.