Tijdschrift Vastgoed Visie belicht Lelystad in cityspecial

Lelystad - Het blad Vastgoed Visie besteedt in haar novembernummer aandacht aan Lelystad. In een zes pagina’s omvattend artikel geven tien mensen hun mening over de ontwikkeling en potenties van Flevolands hoofdstad.

Lelystad ontwikkelt zich nadrukkelijk als één van de economische kernen in Metropoolregio Amsterdam, is de samenvattende conclusie. 'Gekoppeld aan een betere ontsluiting en de ontwikkeling tot multimodaal knooppunt staat Lelystad aan de vooravond van een tweede jeugd', aldus Vastgoed Visie.

Tien mensen, tien visies

In de Cityvisie over Lelystad komen vervolgens tien personen aan het woord die op een of andere manier betrokken zijn bij de ontwikkeling van de stad. Wethouder economische zaken, Jop Fackeldey wijst op het grote voordeel van de ligging van Lelystad. ‘In een externe analyse van professor Tordoir komt dat als kernkwaliteit naar boven, zowel op nationaal niveau als in Europees perspectief'. Lelystad is bereikbaar over de weg met de A6-A9, over het spoor via Hanzelijn en Flevospoor, door de lucht via Lelystad Airport en over het water met de aanstaande havenontwikkeling. 'De economische impact daarvan is fors,’ aldus de wethouder.

Volwaardige passagiershaven

Directeur van Luchthaven Lelystad, Erik Lagerweij, verhaalt over de economische betekenis van Lelystad Airport als volwaardige passagiersluchthaven. “Die gaat de stad en de regio veel goeds brengen,” is zijn mening. Oud Europarlementariër Herman Vermeer vindt dat ondernemers de kansen moeten grijpen die zich met de havenontwikkeling Flevokust gaan voordoen. Districtshoofd Staatsbosbeheer Nick de Snoo belicht de toeristische kansen van natuurontwikkeling, waaronder de Oostvaardersplassen als ‘Nieuwe Wildernis’. Daar hoort ook de economische spin off van de groeiende watersport bij, waarover Joop van Diest van Batavia Sailing Centre zich nader uitlaat.

Wonen

Op het gebied van wonen heeft Lelystad ook het nodige te bieden. Tjeerd de Boer van Schutte bouw&ontwikkeling werkt samen met andere partijen aan de energiearme ‘Nul op de Meterwoning’. Bewoonster Freddy van Arnhem van het project Drijvend Wonen is vol lof over de manier waarop de gemeente haar en 8 anderen in staat stelde via collectief particulier opdrachtgeverschap haar woondroom in de woonwijk Warande te realiseren.

Herinrichting Stadhuisplein

Verder aan het woord: Annemiek van Koldenhoven van bureau BDP Khandekar over de herinrichting van het Stadhuisplein met behulp van bewonersparticipatie; Jan Bartels directeur van InnoSer heeft het over de toekomst van Lelystad als centrum voor life sciences bedrijven. Plannen voor een campus zijn al getekend.

Imago

Tot slot eindigt het artikel met Tony Merkelbach, directeur van City Marketing Lelystad: 'We moeten blijven investeren: in de stad, maar ook in de promotie. We werken nauw samen met allerlei partijen, maar uiteindelijk is het ook een politiek issue: hebben we het geld daarvoor over? In tijden van crisis is dat best lastig. Maar we blijven ervoor gaan'.

Het blad Vastgoed Visie verschijnt twee keer per jaar met wisselende thema’s. Deze keer gaat het over ‘Vernieuwing’, een thema waarin Lelystad goed past.

Lees het artikel in het magazine VG Visie.