Gera van Os nieuwe lector Duurzaam Bodembeheer CAH Vilentum

Dronten - Dr. Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer bij CAH Vilentum in Dronten.

Duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer staat hoog op de agenda bij praktijk en beleid in de landbouw. Het is noodzakelijk om de bodem zo te beheren dat er niet alleen economische voordelen gehaald worden, maar dat er ook oog is voor de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Dit vergt een integrale aanpak en staat centraal in het lectoraat Duurzaam Bodembeheer.

Benutting van natuurlijke biodiversiteit, gebruik van reststromen (bio-based), en combinaties met high-tech toepassingen (geo-ICT, sensor en precisietechnieken) dragen hieraan bij. Dit zijn instrumenten die een ondernemer kan inzetten om de bodem op een duurzame wijze te beheren met behoud van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid voor toekomstige generaties.

Krachtenbundeling

Duurzaam bodembeheer is de basis voor de voedselproductie. Willen we in de toekomst kunnen blijven profiteren van onze bodem dan is krachtenbundeling van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen nodig. Het nieuwe lectoraat heeft hierin een centrale rol. De lector zal een 'brugfunctie' vervullen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, om innovaties in de praktijk te stimuleren en te zorgen voor een structurele inbedding van de kennis in het onderwijs.

Nieuwe tools voor praktijkonderwijs zullen in het lectoraat samen met docenten worden ontwikkeld. Studenten participeren in het bodemonderzoek van het lectoraat aan de hand van opdrachten van bedrijven, die op hun beurt op deze wijze van het lectoraat kunnen profiteren.

Kennisdoorstroming

Gera van Os is momenteel senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Naast haar inhoudelijke expertise heeft zij veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken. Gera zal haar functie als onderzoeker bij PPO combineren met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer.

Extra impuls

CAH Vilentum verwacht met dit lectoraat een extra impuls te geven aan toegepaste kennis en innovaties, die noodzakelijk zijn om duurzaam bodembeheer naar een hoger plan te tillen. CAH Vilentum en Wageningen UR verwachten van de samenwerking dat deze voor beide instellingen van grote toegevoegde waarde zijn.