'Huiskamer' wordt definitieve ontwerp Stadhuisplein

Lelystad - De inwoners van Lelystad hebben de afgelopen twee weken hun voorkeur voor hun favoriete themakamer voor het Stadhuisplein kunnen uitspreken. Met 43,8 procent van de stemmen is de Huiskamer de grote winnaar.

De Buitenkamer werd tweede met 33,2 procent van de stemmen. De Tuinkamer is als laatste geëindigd met 23,0 procent van de stemmen.

Zeer hoge respons

Op 5 november heeft elk huishouden in Lelystad een stembiljet voor de verkiezing van het beste ontwerp voor het Stadhuisplein ontvangen. Tot 17 november konden Lelystedelingen hun stem op de kamer van zijn keuze uitbrengen via de website www.lelystad.nl/stadshart of door het inleveren van een stemkaart in het stadhuis. Veel Lelystedelingen hebben hier gebruik van gemaakt. In totaal hebben 2353 personen gestemd, een voor Lelystad een zeer hoge respons.

Uitstag is bindend

De uitslag van de verkiezing is bindend. Dit betekent dat in de komende twee maanden Reimert bv, Tauw en BDP Khandekar de Huiskamer verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt tijdens een tweede informatieavond aan de Lelystedeling voorgelegd, zodat iedereen kan zien dat zijn of haar favoriete kamer daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Twee bomen verwijderd

Om het ontwerp te kunnen realiseren moeten wel twee bomen op het Stadhuisplein worden weggehaald, die voor de Stadhuisstraat staan. Dat gebeurt in januari.

Klaar op Koningsdag

De tweede informatieavond staat op de planning voor januari 2015. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is begin februari, zodat het plein op Koningsdag in gebruik kan worden genomen.

Lees meer in het dossier Herinrichting Stadhuisplein