Stank en stof zijn verleden tijd voor omwonenden mestdrogerij

Dronten - Bewoners in Ketelhaven kunnen opgelucht ademhalen. De bestuursrechter in Utrecht heeft vastgelegd waar de mestdrogerij van Komeco aan moet voldoen bij nieuwbouw of aanpassing van de bestaande drogerij.

Hiermee komt een eind aan een jarenlange juridische strijd.

De mestdrogerij heeft lange tijd voor stankoverlast en angst in het Dronter buurtschap gezorgd. ‘Van stank hebben we eigenlijk geen last meer, sinds er een aantal maatregelen is genomen,’ zegt  bewoner Bert Steggerda. ‘We wilden echter ook weten wat er precies uit de schoorsteen kwam en in welke hoeveelheid.’

Emissienorm scherp gesteld

Over de aard van de uitstoot heeft de rechtbank geen duidelijkheid gegeven. De norm van totaalstof die eruit mag komen is echter wel scherp gesteld. In de tijdelijke vergunning die Komeco nu heeft, ligt de emissienorm op twintig milligram. Komeco heeft twee jaar de tijd om te zorgen dat dat wordt teruggebracht naar vijf milligram.

Ook is vastgelegd hoeveel mest er mag worden verwerkt, inclusief hulp- en afvalstoffen. Let wel: de provincie had de norm ooit op zestig milligram gesteld. ‘Dit is dus een aanzienlijke verbetering.’

Mooie overwinning

Voor de groep bewoners van Ketelhaven die al jarenlang strijdt tegen de ruime regels die voor de mestdrogerij golden, is dit een mooie overwinning. ‘Of het bedrijf nieuwbouw gaat plegen of de bestaande installatie aanpast, maakt ons niet uit,’ zegt Steggerda.

‘Wij weten nu waar het bedrijf aan moet voldoen. Met deze regels kunnen wij opgelucht ademhalen: al weten we nog niet precies wat er uit die schoorsteen komt, we weten wel in welke hoeveelheden dat gebeurt. De kleine hoeveelheden zijn geruststellend.’

Het gedogen is voorbij

Steggerda hecht er aan te melden dat de provincie, die door hen jarenlang als een tegenstander werd ervaren, uitstekend werk heeft verricht bij het vastleggen van de normen in de laatste verordening. ‘Het gedogen is ook voorbij, vindt de rechter. Als er regels worden overtreden, moet er gehandhaafd worden.’

Voor Komeco is het nu zaak te beslissen of men verder wil met de mestdrogerij in Ketelhaven en hoe. De termijn is in  ieder geval ook vastgelegd: binnen twee jaar moet men aan de nieuwe norm voldoen.

'Schone lucht voor kinderen'

‘Het is en was niet onze bedoeling het bedrijf op de knieën te krijgen. Het gaat ons alleen om de schone lucht en de gezondheid. Van mijn kinderen, bijvoorbeeld. Ik wil niet dat die dagelijks worden blootgesteld aan kwalijke stoffen. Daar heb ik nu zekerheid over,’ meldt bewoner en medestrijder Jeroen Kraan.

Lees meer in het dossier Mestdrogerij Komeco.