30.000 euro minder subsidie voor oudste orgel Flevoland

Urk - De provincie Flevoland geeft 30.000 euro minder subsidie voor de restauratie van het Meereorgel in de Bethelkerk op Urk dan de 226.000 euro die was toegezegd. De restauratiecommissie is zeer teleurgesteld.

Het oudste orgel van Flevoland, dat dateert uit 1792, werd in juni vorig jaar weer in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie. De totale kosten bedroegen 732.000 euro.

Geen monumentensubsidie

Omdat het orgel niet in aanmerking kwam voor de reguliere monumentensubsidie van het Rijk, heeft de restauratiecommissie alles op alles gezet om via andere wegen de begroting sluitend te krijgen. Zo werden acties opgezet onder de gemeenteleden en cultuurfondsen bereid gevonden een bijdrage te leveren. Ook de gemeente Urk droeg een steentje bij.

Lening afgesloten

Groot was dan ook de blijdschap dat ook de provincie een subsidie wilde verstrekken. Om de begroting helemaal sluitend te krijgen, sloot de commissie een lening af en werden vele vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken.

Dit laatste zet nu een forse streep door de rekening. Omdat de kosten van de restauratie daarmee lager zijn uitgevallen, heeft de provincie besloten de subsidie te korten.

Kerkelijke gemeente moet tegenvaller opvangen

De teleurstelling onder de restauratiecommissie is dan ook groot, omdat rekening was gehouden met de toezegging van de provincie. De kerkelijke gemeente zal de tegenvaller nu op moeten vangen, terwijl die al meer dan de helft van de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

De commissie hoopt dat de provincie de toezegging alsnog wil nakomen.

Lees meer in het dossier Meere-orgel.