Kunstwerk herinnert aan hevelhuisje op IJsselmeerdijk

Lelystad - Op de IJsselmeerdijk bij Lelystad is vandaag een kunstwerk onthuld dat de contouren weergeeft van het vorig jaar gesloopte hevelhuisje. Dat was bouwtechnisch in een te slechte staat om te behouden.

Ondanks tegenstanders van de sloop, die het gebouwtje wilden behouden vanwege zijn cultuurhistorische waarde, ging het op maandag 1 juli vorig jaar tegen de vlakte.

'Ik ben blij dat we met deze moderne variant toch een mooie herinnering aan het gebouwtje hebben', aldus Jan Nieuwenhuis, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, bij de onthulling. Het kunstwerk kon worden gefinancierd uit het Fonds Medegebruik Keringen van het waterschap.

IJsselmeerwater voor vijsvijvers

In 1961 ontwierp de Haagse architect R. Romke de Vries ten noorden van Lelystad langs de IJsselmeerdijk een viskwekerij met bijbehorende eengezinswoningen, bedrijfsgebouwen, een pompgebouw en hevelgebouw. In het hevelgebouwtje, dat in 1964 in gebruik genomen werd, stonden vacuümpompen die de lucht uit de hevelleidingen pompten om zo IJsselmeerwater naar de bassins van het visvijvercomplex te laten stromen. In de 65 vijvers werden ongeveer tien tot vijftien soorten pootvis gekweekt die uitgezet werden in de binnenwateren. Regelmatig moest het water voor de viskwekerij worden ververst en dan werden de hevels weer in gebruik genomen.

Aalscholvers vissen kwekerij leeg

In de jaren tachtig ontdekten grote groepen aalscholvers de kwekerij en aten in enkele dagen de hele kwekerij leeg. Het lukte destijds niet om de vogels te verjagen. De schade was hierdoor zo groot dat bedrijfsvoering niet langer mogelijk was. In 1991 werd de viskwekerij gesloten.

Lees meer over het hevelhuisje op de website van Waterschap Zuiderzeeland.