Onderzoek naar Hotel 'Nieuwe Wildernis'

Lelystad - Staatsbosbeheer onderzoekt of overnachtingsmogelijkheden bij de Oostvaardersplassen commercieel gezien een kans van slagen hebben.

Een verkennend onderzoek van het Innovatienetwerk laat zien dat er kansen liggen. Dat netwerk onderzocht of voorzieningen in het buitenland bij nationale parken ook van toepassing zouden kunnen zijn in Nederland.

Staatsbosbeheer hoopt met eventuele overnachtingsmogelijkheden de inkomsten te vergroten. Het onderzoek sluit aan bij de wens van de provincie van de Oostvaardersplassen een nationaal park te maken.