Minister Schippers sluit risico Lelystadse Aziatische bosmug niet uit

Lelystad - Minister Schippers van Volksgezondheid wil niet uitsluiten dat de Aziatische bosmug gezondheidsrisico’s kan opleveren. Dit blijkt uit haar reactie op een vraag vanuit de Tweede Kamer.

Deze exotische mug heeft zich op diverse plaatsen in Lelystad gevestigd, maar de minister weigert tot nu toe om tot bestrijding over te gaan. 'Bent u van mening dat de Aziatische bosmug - nu en in de toekomst - absoluut geen gezondheidsrisico’s oplevert vanwege de mogelijkheid van verspreiding van ziekten, zoals dengue en chikungunya?' vroeg SP-kamerlid Henk van Gerven aan minister Edith Schippers.

Geen bevestigend antwoord

Hoewel ze in het verleden naar de Kamer toe sterk de indruk wekte dat deze mug helemaal geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, geeft de minister geen bevestigend antwoord. In plaats daarvan schrijft ze: 'Alleen in onderzoeken in laboratoriumsetting is aangetoond dat de Aziatische bosmug ziekten kan overdragen. In geen enkel gebied waar de Aziatische bosmug geïntroduceerd is, hebben zich als gevolg daarvan problemen met de volksgezondheid voorgedaan, daarover zijn internationale experts het eens.'

Helft van het verhaal

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform 'Stop invasieve exoten': 'Er hebben zich inderdaad tot nu toe nog geen problemen voorgedaan. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Wat de minister niet vermeldt, is dat diverse internationale experts aangeven dat de Aziatische bosmug wel degelijk een gezondheidsrisico kan gaan opleveren.'

'Hoewel de Aziatische bosmug in het laboratorium in staat is om pathogene virussen over te dragen, is niet bevestigd dat deze mug in het veld in staat is tot overdracht van ziekten,' zo schrijven de Duitse experts Helge Kampen en Doreen Werner in een  recent artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Parasites & Vectors. 'Of er sprake is van intrinsieke factoren die voorkómen dat de soort een efficiënte vector wordt, of dat het toeval is dat de mug zich tot nu toe niet als vector heeft ontpopt omdat de mug en de pathogene virussen van nature niet in dezelfde gebieden voorkomen, moet nog worden opgehelderd.'

Evenveel aandacht

In een artikel in het European Mosquito Bulletin schrijft een vijftal experts, waaronder de Zwitserse medisch entomoloog Francis Schaffner: 'Deze muggensoort verdient bij het bepalen van de risico’s van muggenoverdraagbare ziekten zoals dengue en chikungunya evenveel aandacht als de tijgermug.'

De Belgische expert Veerle Versteirt schrijft in een factsheet over de Aziatische bosmug: 'Het effect  op de gezondheid van mens en/of dier is behoorlijk hoog, wat kan leiden tot een verhoogd risico op uitbraak van verschillende virusziekten.'

Internationale experts

Reinhold: 'Veerle Versteirt heeft ook aan vier internationale experts gevraagd om de gezondheidsrisico’s van de Aziatische bosmug te bepalen, als het gaat om overdracht van dengue en chikungunya. Ook moesten ze aangeven hoe zeker ze daarvan waren. Hieruit blijkt dat de risico-inschatting (en zekerheid daarover) vrijwel overeenkomen met die van de tijgermug. Nu de minister zelf ook niet uitsluit dat er gezondheidsrisico’s aanwezig zijn, is het de hoogste tijd dat zij de opdracht geeft om de populaties van deze riskante - en ook hinderlijke - mug in Lelystad te bestrijden.'