Schop voor herinrichting Torenbosje gaat vandaag de grond in

Dronten - De Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld wil van het Torenbosje halverwege Dronten en Elburg een aantrekkelijk recreatief rustpunt maken. Vandaag gaat de schop de grond in.

In het kader van het nieuwe fietsknooppuntennetwerk in Flevoland heeft de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld het initiatief genomen om het 7 hectare grote bosje aan de Elburgerweg betekenis te geven in de Oostrand van Dronten.

De gemeente en de provincie hebben een en ander financieel mogelijk gemaakt. Een door de ANV opgerichte stichting, Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld, beheert de gelden en ziet toe op de werkzaamheden.

Voorzitter Rudi Maerman is blij dat de werkzaamheden van start gaan: 'De benodigde vergunningen hebben wat tijd in beslag genomen maar nu is het zover en kunnen we echt aan de slag'.

Grond- en verzetbedrijf Van Werven pakt als eerste aan de Oudeboswegzijde de toegangsdam met parkeerplaatsen aan. De dam wordt verhoogd en voorzien van nieuwe duikers. De zes parkeerplaatsen worden aangelegd met halfverharding. Daarna wordt het wandelpad door het Torenbosje omgezet, zodat dit droger en daardoor toegankelijker wordt.

Vervolgens staan het kunstwerk en de picknickplaatsen op het programma.

Het Torenbosje dankt haar naam aan de olieboortoren die van 1965 tot 1968 in het bosje heeft gestaan en waar (tevergeefs) naar olie is geboord.

Kijk voor meer informatie op de website van de ANV Rondom het Greppelveld.