Woningeigenaren Botter moeten hun gasleiding verplicht laten vervangen

Lelystad - Vanwege de slechte staat van de leidingen moeten 551 woningeigenaren in de Botter in Lelystad hun gasleiding verplicht laten vervangen. Het gaat om de woningen in de Botter 12 tot en met 29.

De gemeente heeft de eigenaren van de betreffende woningen aangeschreven dat zij hun gasleidingen voor 22 september verplicht moeten laten vervangen.

Onbeschermd in de betonvloer

Uit onderzoek en een inventarisatie van onder meer aan de gemeente toegezonden inspectierapporten, blijkt dat de kans op roestvorming aan de gasleidingen in diverse wijken groot is en dat bij woningen in de Botter de staat van de leidingen slecht is. Het gaat hier om de stalen gasleidingen die zich ombeschermd (zonder mantel) in de betonvloer bevinden.

Eigenaren zelf verantwoordelijk voor veiligheid

'Huis- en gebouweigenaren zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gasleiding', legt een gemeentewoordvoerder uit. 'In het belang van de eigen veiligheid en die van de omgeving kunnen zij daarom verplicht worden gesteld de leiding te vervangen door een erkend installatiebedrijf'.

Staat van gasleidingen steeds beter in beeld

De gemeente Lelystad heeft eerder steekproeven uit laten voeren, aan de hand van door TNO opgestelde keuringscriteria en een speciaal ontwikkeld inspectieprotocol. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek moesten in verschillende wijken woningeigenaren hun gasleiding verplicht laten inspecteren en indien nodig laten vervangen. Ook werden alle woningeigenaren van woningen gebouwd voor 1986 aangeschreven met het advies de gasleiding preventief te laten inspecteren en indien nodig te laten vervangen en het inspectierapport naar de gemeente te sturen. Zodoende is bij de gemeente een nog beter beeld van de staat van de gasleidingen in Lelystad ontstaan. Nog altijd ontvangt de gemeente graag inspectierapporten van gasleidingen om een steeds beter beeld te krijgen.

Preventief vervangen beste oplossing

Onbeschermde stalen gasleidingen kunnen gebruikt zijn in alle woningen en (bedrijfs)gebouwen gebouwd voor 1986. 'Omdat roestvorming een doorgaand proces is, is het (preventief) vervangen van gasleidingen van woningen en panden van voor 1986 de meest veilige oplossing', aldus de gemeente.

Bij woningen die zijn gebouwd na 1986 zouden als gevolg van gewijzigde regelgeving de roestproblemen niet meer voor mogen komen.

Informatiebijeenkomst in stadhuis

Op woensdag 27 augustus is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het stadhuis. Hier kunnen bewoners van de Botter algemene informatie ontvangen over gasleidingen en kunnen zij vragen stellen.