'Bandenbedrijven schenden afspraken over tijgermug'

Emmeloord - Een groot deel van de bedrijven die handelen in gebruikte banden, houdt zich niet aan de afspraken die de branche vorige zomer sloot om de invoer en verspreiding van tijgermuggen te voorkomen.

Dit blijkt uit documenten waar het platform Stop invasieve exoten over beschikt na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit de documenten blijkt ook dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht zou moeten houden op naleving van het convenant, tegen geen enkel bandenbedrijf is opgetreden.

Opnieuw tijgermuggen aangetroffen in Emmeloord

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: 'We hadden al bedenkingen bij de inhoud van het convenant, maar als de bedrijven de voorschriften vervolgens negeren en de NVWA daar niet tegen optreedt, is het eigenlijk geen wonder dat deze zomer opnieuw tijgermuggen zijn aangetroffen in Weert, Oss, Emmeloord en Assen. Wat de minister zou moeten doen, is ophouden met die convenanten en snel een regeling uitvaardigen op basis van de Warenwet. Daarin zou bepaald moeten worden dat alle bedrijven de banden vrij van tijgermuggen moeten importeren. Dat kan door te eisen dat in het land van herkomst de banden droog de container ingaan en vervolgens zodanig worden behandeld - met bijvoorbeeld biociden of hitte - dat ook de muggeneitjes worden gedood. En op naleving van die regeling moet de NVWA dan natuurlijk wel toezien.'

'Risicobanden' droog opslaan

Op 25 juni 2013 sloot de bandenbranche (VACO) een convenant met minister Schippers van Volksgezondheid over de tijgermug. Deze exotische mug, die als eitje in gebruikte banden meelift, vormt een groot risico voor de gezondheid van mens en dier omdat ze meer dan 20 virusziekten kan verspreiden, zoals dengue, hersenontsteking en Chikungunya. De bandenbedrijven verplichtten zich ertoe om vanaf die datum de zogeheten 'risicobanden' (banden uit gebieden waar tijgermuggen voorkomen) droog op te slaan. Dit om te voorkomen dat de muggeneitjes die mogelijk in de banden zitten, uitkomen en de tijgermug de kans krijgt zich hier te vestigen. De NVWA werd door de minister belast met toezicht op naleving van het convenant.

Niet handhavend opgetreden

Het platform Stop invasieve exoten vroeg onlangs op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van alle documenten inzake controle, toezicht, handhaving en uitvoering van het convenant. Uit de documenten die werden toegezonden blijkt dat eind maart 2014  zeker 6 van de 15 'hoog-risicobedrijven' (bandenbedrijven die veel kans maken om tijgermuggen in te voeren en te verspreiden) de risicobanden nog steeds in de openlucht opslaan. En hoewel uitdrukkelijk gevraagd was naar documenten inzake handhaving van het convenant, blijkt uit geen enkel toegezonden document dat de NVWA handhavend is opgetreden.