Kamervragen over aanpak tijgermug en Aziatische bosmug

Lelystad / Emmeloord - SP-kamerlid Henk van Gerven heeft minister Schippers van Volksgezondheid een aantal vragen gesteld over de aanpak van de exotische muggensoorten tijgermug en Aziatische bosmug.

Aangetroffen bij bandenbedrijven

De socialist stelde de vragen naar aanleiding van het aantreffen van de tijgermug, die gezondheidsbedreigend is, bij vier bandenbedrijven in onder meer Emmeloord. De SP twijfelt ook over de bewering van Schippers dat de Aziatische bosmug, die zich op diverse plaatsen in Lelystad heeft gevestigd, geen gezondheidsrisico zou vormen.

De SP'er heeft de minister ondermeer gevraagd of ze op basis van een convenant dat ze heeft gesloten met de bandenbranche juridische stappen gaat zetten tegen de vier bedrijven, nu uit de aanwezigheid van volwassen tijgermuggen blijkt dat de voorschriften over droge import en opslag niet zijn nageleefd, aangezien de eitjes water nodig hebben om uit te komen.

Uitgangspunt onderbouwen

Ook vraagt hij de minister haar uitgangspunt  te onderbouwen dat droge import en opslag van gebruikte banden voldoende is om de invoer en verspreiding van tijgermuggen te voorkomen. Tevens vraagt hij of de minister bereid is van de bandenbedrijven te eisen dat de banden vrij van tijgermuggen worden ingevoerd, analoog naar onder meer Australië waar tijgermugvrije import mogelijk is gebleken?

De minister moet ook de vraag beantwoorden of ze van mening is dat de Aziatische bosmug nu en in de toekomst geen gezondheidheidsrisico’s oplevert vanwege de mogelijkheid van verspreiding van ziekten zoals Dengue en Chikungunya. De SP'er vraagt de minister daarbij ook of haar  standpunt met betrekking tot de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van de Aziatische bosmug gedeeld  wordt door alle experts op dit terrein.

Verdere verspreiding voorkomen

Ook wil Van Gerven weten op welke wijze er naar de inwoners van Lelystad is gecommuniceerd over de maatregelen die zij zouden kunnen treffen om verdere verspreiding van de mug zoveel mogelijk te voorkomen.

Minister Schippers heeft in principe maximaal drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.