Meerderheid Lelystedelingen tevreden over verkeersveiligheid

Lelystad - Een meerderheid (59 procent) van de inwoners van Lelystad die hebben meegedaan aan het verkeersveiligheidsonderzoek van de gemeente, is tevreden over de verkeersveiligheid in de stad.

In het onderzoek was specifieke aandacht voor fietsers en de fietspaden. Uit de resultaten komen geen opvallende negatieve aspecten over de verkeersveiligheid naar voren.

Het meest in het oog springende percentage uit het rapport, is dat 59% van de inwoners de verkeersveiligheid in het algemeen in de stad als (zeer) goed waardeert. Daarnaast wordt het verkeersgedrag van anderen als matig beoordeeld.

Input voor visie 'fietsen in Lelystad'

De gemeente wilde graag input krijgen voor onder andere het op te stellen ‘Visie fietsen in Lelystad’ en heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren onder inwoners van 18 jaar en ouder. Door de inwoners actief te betrekken en te bevragen over de verkeersveiligheid in de stad, verwacht de gemeente een breed draagvlak te creëren voor op te stellen beleid dat raakvlakken heeft met verkeersveiligheid.

De gegevens uit het onderzoek gaat de gemeente verder analyseren en het komende jaar benutten bij het opstellen van bijvoorbeeld het bewegwijzeringbeleid, het beleid voor verkeersmeubilair en de ‘Visie voor fietsen in Lelystad’.

Verkeersveiligheid bromfietsers kan beter

Uit het rapport blijkt dat op de fietsverkeersveiligheid 60 procent van de inwoners het oordeel (zeer) goed geeft. De verkeersveiligheid als automobilist en als motorrijder worden het best beoordeeld, terwijl de verkeersveiligheid als brommobielbestuurder, bromfietser, scootmobielbestuurder en snorfietser het laagst wordt beoordeeld. De verkeersveiligheid als fietser en voetganger liggen hier tussenin.

Verkeersgedrag van anderen wordt matig beoordeeld

De perceptie van de verkeersveiligheid als voetganger is aanzienlijk achteruit gegaan (73 procent zeer goed in 2006 naar 64 procent in 2014). Daarnaast beoordelen inwoners hun medeweggebruikers matig op hun verkeersgedrag. Het verkeersgedrag van de verschillende deelnemers aan het verkeer in Lelystad in het algemeen krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,4.

Verbeteringen fietsveiligheid

De relatief grootste groep inwoners geeft aan dat er maatregelen getroffen moeten worden om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren, maar dit hoeven geen drastische maatregelen te zijn. Veelgenoemde maatregelen zijn het aanpassen van de infrastructuur (bijvoorbeeld rotondes, vrij liggende fietspaden en 30 km-zones), aandacht (opvoeding) voor verkeer in het onderwijs, publieksvoorlichting en een goede rijopleiding. Daarnaast speelt de wetgeving en dan met name de handhaving door politiecontroles een belangrijke rol.