Steenwijkerland zegt duidelijk nee tegen schaliegas

Steenwijkerland - Het college van B&W heeft besloten om het Manifest tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland te ondertekenen.

Met een gezamenlijke verklaring tegen schaliegas laat het college een krachtig ‘tegen’- geluid horen tegen (proef)boringen naar en winning  van schaliegas rond en in Steenwijkerland. Het Manifest is inmiddels ondertekend door 35 gemeenten.

Daarnaast spreekt het college de intentie uit om regionaal samen te werken met lokale overheden in het vergunninggebied ‘Noordoost-polder’. Het doel van de samenwerking is gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied Noordoostpolder- Weerribben/Wieden-Kampereiland.  Deze samenwerking richt zich op twee sporen te weten informatie opdoen/ uitwisselen en juridische aspecten.

Kritisch reageren op Ministerie

De achterliggende gedachte bij deze samenwerking is om kritisch te kunnen reageren op voorstellen vanuit het Ministerie.

Ook wordt gezamenlijk een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de planMER Schaliegas voorbereid die op 28 mei 2014 is gepubliceerd. Eind 2014 wordt de concept-planMER en structuurvisie Schaliegas aan de Tweede Kamer aangeboden.