Torenbosje moet recreatief knooppunt worden

Dronten - Het Torenbosje in de oostelijke rand van de gemeente Dronten is door Staatsbosbeheer overgedragen aan de Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld. Het bosje moet een recreatief knooppunt worden.

Het zeven hectare grote Torenbosje bevindt zich langs de Elburgerweg, halverwege Dronten en Elburg. Het bosje wordt al veelvuldig gebruikt door schoolgroepen - op heen- en terugreis naar kamp - en losse recreanten om even te verpozen. Staatsbosbeheer heeft echter geen prioriteit om het bosje te onderhouden of van recreatieve voorzieningen te voorzien.

Toename van recreatieve fietsers

Door de openstelling langs de spoorlijn van het Hanzestrookfietspad in de zomer van 2012 is er een enorme toename van recreatieve fietsers in het gebied, dus ook meer fietsers die even stoppen bij het Torenbosje. Een groep agrariërs en bewoners in de omgeving vatten daarom het plan op om van het Torenbosje een aantrekkelijk recreatief rustpunt te maken.

Replica van boortoren terugplaatsen

Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om een historisch verantwoorde replica te plaatsen van de olieboortoren, die van 1965 tot 1968 op deze plek heeft gestaan. Door de geringe olieopbrengst is dit destijds niet doorgezet.

De nieuwe toren kan bijvoorbeeld dienen als uitkijktoren. Dit zal gebeuren op het Torenveld, de open plek aan de Abbertwegzijde. Dit veld wordt natuurlijk ingericht.

Voor het recreatieve rustpunt wordt een beschutte verblijfsplek voor twee tot dertig personen aan de zijde van de Oudebosweg gecreëerd.

Ondertekening gebruiksovereenkomst

Onder toeziend oog van wethouder Bleeker van de gemeente Dronten en Coby Dekker-van den Berg, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Rondom Het Greppelveld, zetten afgelopen vrijdag Nick de Snoo, namens Staatsbosbeheer, en Rudi Maerman en Jannes Topper, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Stichting Projecten Rondom Het Greppelveld, hun handtekeningen onder de gebruiksovereenkomst voor het Torenbosje.

Walnoten- en kersenbomen geplant

De afgelopen periode heeft Staatsbosbeheer het achterstallig onderhoud voor zijn rekening genomen en dertig walnoten- en kersenbomen geplant. Ook is het bospad weer begaanbaar gemaakt. Nu is de stichting aan zet voor het vervolg.

Vrijwilligers zijn welkom

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden wordt ook een beroep gedaan op de leden van de Agrarische Natuurvereniging. Daarnaast zijn ook andere vrijwilligers van harte welkom om mee te helpen met de ontwikkeling van het Torenbosje.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 3 juni wordt er om 20.00 uur in De Ruimte aan de Stobbenweg 23 in Dronten een informatiebijeenkomst plaats. Hier worden onder andere werkgroepen gevormd voor: beheer en onderhoud, ontwikkeling Torenveld (waar de olieboortoren gestaan heeft), informatiepanelen en activiteitenagenda, en het onderzoeken om de olieboortoren historisch verantwoord terug te kunnen plaatsen (bijvoorbeeld als uitkijktoren).

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via e-mail.