Vondst in Kotterbos duidt op Romeinen aan het Flevomeer

Lelystad - In het Kotterbos zijn resten van een mogelijk houten wachttoren uit de eerste eeuw na Christus gevonden. Dit is een grote vondst die duidt op Romeinse activiteiten aan de boorden van het Flevomeer ten tijde van het vrije Germanië.

De resten zijn onderzocht in opdracht van de provincie. Uit het onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een Romeinse of Bataafse wachttoren. Het is de eerste archeologische aanwijzing voor Romeinse activiteiten in het gebied dat later bekend zou worden als Flevoland.

Aanleg natuurboulevard

De vondst werd gedaan bij de aanleg van een natuurboulevard. Het Kotterbos ligt in het zuidwestelijke puntje van de gemeente Lelystad, tegen Almere aan. Het bos is zaterdag feestelijk opgeleverd en daarbij is het onderzoek naar de archeologische vondst overhandigd aan gedeputeerde Bert Gijsberts.

Dat Flevoland archeologisch grote bekendheid geniet vanwege haar goed geconserveerde middeleeuwse scheepswrakken en bewoningssporen uit de Steentijd (Swifterbantcultuur) is bekend. Dat er na de vorming van het middeleeuwse meer Almere en later van de Zuiderzee nog sporen uit de Romeinse tijd bewaard zijn gebleven, leek echter niet aannemelijk.

Grote verrassing

Goede conserveringsomstandigheden op de bodem van het Flevomeer (het Romeinse Lacus Flevo) zorgden echter voor een grote verrassing. De vondst kan niet anders dan als van nationaal belang worden omschreven.
Het gevonden hout vertoont inkepingen die zijn aangebracht met een ijzeren bijl of dissel. Het hout heeft deels onderdeel uitgemaakt van een constructie met halfhoutse verbindingen. Op grond van een radio-koolstofanalyse ligt de kapdatum omstreeks 69 na Christus.

Romeinse of Bataafse activiteit

De vondsten lijken te wijzen op een Romeinse of Bataafse, mogelijk militaire, activiteit in de buurt. Deskundigen denken aan een wachtpost, een verkenningsmissie voor houtkap in verband met het herstel van limes-forten (‘limes’ is de grens van het toenmalige Romeinse Rijk die liep van de Noordzee langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee) of een baken.

Markering van vaarroute

Dit zou hebben kunnen dienen ter markering van een vaarroute in het uitgestrekte merengebied dat hier in de Romeinse tijd moet hebben bestaan. Een tussen het hout aangetroffen basaltsteen van drieënhalve kilo en een fragment van een tegel kunnen worden geïnterpreteerd als oorspronkelijk afkomstig van een scheepsinventaris (respectievelijk ballast en een stookvloertje).

De kapdatum van het hout van de wachttoren, rond 69 na Christus, is de periode van de Bataafse opstand tegen de Romeinen, onder leiding van Gaius Julius Civilis.

Lees hier meer over de opgraving in het Kotterbos.

Lees ook: Bodemvondsten Kotterbos spreken tot verbeelding en Rondleiding langs resten Romeinse wachttoren