Coalitiegesprekken in Dronten zijn afgerond

Dronten - De gemeente Dronten heeft een nieuw college. CDA, VVD en Leefbaar Dronten gaan samen verder.

De formateurs van de coalitie-onderhandelingen, Tiny Winter en Dirk Minne Vis presenteerden vandaag het coalitieakkoord, dat de titel ‘Samen verder’ heeft meegekregen. Kandidaat-wethouders zijn Hans Engelvaart (CDA), Ton van Amerongen (VVD), Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) en Piet Bleeker (CDA). De coalitiepartners hebben in de gemeenteraad 15 van de 27 raadzetels.

Coalitie wil samen verder

De titel ‘Samen verder’ verwijst naar de samenstelling van de coalitie, die samen verder wil. Verder is het een verwijzing naar de voorbereidde toekomstvisie van de gemeente Dronten ‘De Kracht van Dronten’. Hierin is de draagkrachtige samenleving een belangrijk kernthema.

Een belangrijk uitgangspunt in het coalitieakkoord is de nadruk op eenvoud, zowel in regelgeving en kaderstelling als in uitvoering en toezicht. Daarnaast vindt de coalitie het belangrijk de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid regelmatig te toetsen.

Nog geen definitieve portefeuilleverdeling

Tijdens de coalitieonderhandelingen is een eerste aanzet voor een portefeuilleverdeling gegeven. De definitieve portefeuilleverdeling vindt plaats tijdens in de eerste collegevergadering. Naar verwachting worden de wethouders in de gemeenteraadsvergadering van 21 mei geïnstalleerd.