Informateur adviseert coalitie van vijf partijen in Lelystad

Lelystad - Informateur Wouter Kolff adviseert de coalitie van Lelystad voor de periode 2014-2018 te laten bestaan uit de fracties van VVD, InwonersPartij, PvdA, SP en ChristenUnie.

College met een groot draagvlak

Deze coalitie kan volgens de informateur een college vormen dat kan rekenen op een groot draagvlak van 21 van de 35 zetels in de nieuwe gemeenteraad van Lelystad.

Dit advies heeft Wouter Kolff, in het dagelijks leven burgemeester van Veenendaal, maandag uitgebracht aan de Lelystadse VVD. Deze partij is na de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart de grootste partij van Lelystad geworden en verzocht Kolff om met alle elf partijen verkennende gesprekken te voeren en een programmatische vergelijking te maken.

Met elkaar in gesprek

De bedoeling is dat de vijf beoogde coalitiepartijen de komende tijd met elkaar in gesprek gaan over het coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders. Kolff is bereid deze formatie te leiden.

De informateur heeft een adviesrapport opgesteld dat vanaf vandaag beschikbaar is via de website van de gemeente Lelystad. Tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 3 april wordt het adviesrapport van de informateur in zijn aanwezigheid besproken.

Lees ook het dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Lelystad.