CDA, VVD en LD eerste keus voor vorming college Dronten

Dronten - CDA, VVD en Leefbaar Dronten gaan het college van Dronten vormen. Als de partijen er in de formatieronde uitkomen tenminste.

De Dronter informateurs Dirk Minne Vis en Erik Langeweg hebben maandag 31 maart hun bevindingen over het formatieproces in de gemeente Dronten bekend gemaakt. Zij stellen als eerste een combinatie van CDA, VVD en LD voor. Uitgangspunten hiervoor zijn de bewezen betrouwbaarheid van deze fracties in de afgelopen raadsperiode en de grote overeenkomsten inzake de aanpak van de kernen, de economie en het te voeren sociaal beleid.

Formatieronde

De CDA-fractie heeft vervolgens het besluit genomen, na consultatie van de beoogde gesprekspartners de VVD en LD, om met deze partijen in eerste instantie de formatieronde in te gaan.

Tiny Winter en de Dirk Minne Vis zijn formateurs

Voor de formatieronde zijn twee formateurs benoemd: Tiny Winter en de Dirk Minne Vis. Met ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie voeren de beide formateurs verdere gesprekken met als doel te komen tot een nieuw college van de gemeente Dronten.

Naast de combinatie van CDA, VVD en LD hebben de informateurs nog twee scenario’s voorgesteld. Het eerste scenario is een combinatie van CDA met LD, ChristenUnie en GroenLinks. Dit voorstel is aangedragen door de ChristenUnie en GroenLinks. Het biedt een ruime meerderheid met een gedeelde visie op het sociale beleid.

Afwijkende standpunten

Tweede alternatieve scenario is een combinatie van CDA, VVD en D66. Dit scenario kan van toepassing zijn als de eerder voorgestelde samenwerking met VVD en Leefbaar Dronten niet lukt. Er zijn wel beleidsinhoudelijke overeenkomsten maar ook afwijkende standpunten.

Het verslag van de informateurs is openbaar gemaakt en voor iedereen beschikbaar.

PvdA Dronten reageert op Facebook:

Lees meer in het dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Dronten.