Stichting Canon brengt 'verrekijker' uit over ontwerper Noordoostpolder

Emmeloord - De stichting Canon de Noordoostpolder heeft opnieuw een 'verrekijker' uitgebracht, nu over het 'Christaller'-model. Dit ontwikkelmodel is gebruikt voor de landschappelijke inrichting en indeling van de plaatsen in de Noordoostpolder.

Een 'verrekijker' is een doorkijkje binnen een van de dertig vensters die de Canon Noordoostpolder telt. De Canon over de Noordoostpolder is in 2012 gereed gekomen en in boekvorm (nu tweede druk) verkrijgbaar. Daarnaast is er de website van Canon de Noordoostpolder.

Boeiende doorkijk

De nieuwste 'verrekijker' geeft een boeiende doorkijk over het ontstaan van de Noordoostpolder, want bij de drooglegging van de Noordoostpolder besloot men de theorie van de Duitse Walter Christaller in de praktijk te brengen.

Christaller (21 april 1893-9 maart 1969) was economisch geograaf en ontwikkelde in 1932 de zogeheten Centrale Plaatsen Theorie (CPT), gepubliceerd in 1933. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat de meeste voorzieningen zich binnen bereikbare afstand van de inwoners zouden moeten bevinden.

Historisch overzicht over Christallers werken

Aan de basis van de verrekijker over Christaller heeft het onderzoek van Gerrit van Hezel centraal gestaan. Van Hezel werkt op dit moment aan een historisch overzicht over Christallers werken. Bijzondere bijkomstigheid is dat er ook uitgebreid wordt stilgestaan bij het leven van Christaller, zijn achtergrond en hoe hij over de Centrale Plaatsen Theorie dacht. Daarbij wordt ook zijn rol tijdens de oorlogsjaren uiteengezet.

Van 'Vorst en Volk' tot 'Scheepswrakken'

De stichting heeft in oktober 2013 een verrekijker uitgebracht bij venster 26, 'Speciale gebeurtenissen'. Het betrof een uitgave over het thema 'Vorst en Volk' in het kader van de Week van de Geschiedenis. Vervolgens heeft de stichting in december de verrekijker 'Scheepswrakken' beschreven die een inzage geeft in de ondergang van de NE-165, een scheepsramp bij Schokland. Deze verrekijker is toegevoegd bij Canon-venster 3, 'De Zuiderzee, slagveld en visbun', met een bijzondere bijdrage van Leo Kaan.

Al deze informatie is na te lezen op de website van de Canon De Noordoostpolder bij venster 12: Dorpen inclusief Emmeloord.