GroenLinks Dronten opent meldpunt gemeentebelastingen

Dronten - GroenLinks Dronten heeft op haar website een meldpunt geopend voor klachten of opmerkingen over de inning van de gemeentebelastingen.

De inning van de gemeentelijke belastingen wordt voor het tweede jaar uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus – Tricijn; het GBLT. Daarmee is het vaststellen van aanslagen, het innen van de belastingen en het afwikkelen van klachten of geschillen geen taak meer van de gemeentelijke organisatie.

Toch blijft de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijk. Daarom geeft GroenLinks inwoners van de gemeente Dronten tot 1 mei de kans hun opmerkingen of klachten kenbaar te maken. GroenLinks zal deze, ter verbetering, meegeven aan de wethouder financiën als aandeelhouder van het GBLT.

Hele rare dingen

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Paul Vermast komen er 'soms hele rare dingen voor' in de belastingaanslagen die begin deze maand bij de inwoners op de mat zijn gevallen. 'Van verschillende kanten krijgen wij die signalen. Zo las ik op internet een verhaal van iemand die werd aangeslagen voor een gashuisje in het openbaar groen naast het huis. Ook krijgen we berichten dat het afwikkelen en herstellen van fouten door het GBLT erg ingewikkeld en langdurig is. Dar soort signalen willen wij graag ontvangen om een beeld te krijgen van de omvang.'

GroenLinks verzamelt klachten

GroenLinks verzamelt klachten over de dienstverlening van het GBLT. Op de website wordt duidelijk gemaakt dat het hierbij natuurlijk niet kan gaan om klachten over het feit dat iemand belasting moet betalen of het maken van een officieel bezwaar. Dat zal altijd moeten gebeuren bij het GBLT zelf.

Het meldpunt GBLT staat open voor klachten tot 1 mei en is te vinden via de website van GroenLinks.