Gemeente onderzoekt uitbreiding multifunctioneel centrum

Biddinghuizen – Met een beetje mazzel en voorspoed is het educatief centrum dat op 7 mei vorig jaar werd geopend in Biddinghuizen over een paar jaar veel moois rijker. Als het educatief centrum ‘Mfg1’ heet, dan is donderdag de stap gezet naar ‘Mfg2’.

‘Mfg’ is de afkorting van ‘multifunctioneel gebied’.

Beestje-naampje

Iedere gemeente noemt het anders en zelfs dan is er nog wel eens verschil: multifunctioneel centrum (Mfc), multifuncionele accommodatie (Mfa), ach, het is maar een naam. Waar het om gaat is dat er in een gebouw of een gebied, zoals de bedoeling is in Biddinghuizen, allerlei voorzieningen die het dorp nodig heeft en koestert bijeen worden gebracht. Daar valt efficiencywinst te behalen, want op die manier kunnen meerdere instellingen dezelfde ruimte gebruiken. Da’s goedkoper dan dat iedere instelling er zelf één moet hebben.

Maar bovenal is het ook een manier om dorpen levendig te houden. Want al die voorzieningen bijeen levert een plek op waar mensen graag naartoe gaan. ‘Het initiatief hiervoor is destijds uit het dorp zelf gekomen, het is niet de gemeente die het bedacht heeft. Een plek middenin het dorp, waar allerlei mensen samenkomen, een plek ook waar we elkaar ontmoeten voor van alles en nog wat,’ zei wethouder Jan de Graaf donderdag.

Haalbaarheid

Hij zei dat voor hij zijn handtekening zetten onder een overeenkomst om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar zo’n ‘Mfg2’.  De Graaf deed dat namens de gemeente, Isolde Roodselaar deed dat namens de stichting Mfg2. Die stichting is een bundeling van verschillende instellingen in Biddinghuizen: de kerken (protestants en Rooms-katholiek), de vereniging Dorpsbelangen en De Meerpaal. Waar het educatief centrum op dit moment scholen, bibliotheek en een peuterspeelzaal omvatten, in de tweede fase komt daar een gebouw voor beide kerken en een sportzaal bij. In dat gebouw integreren het huidige kerkcentrum De Voorhof en dorpshuis Het Koetshuis.

Het haalbaarheidsonderzoek omvat een globaal stedenbouwkundig plan voor de locatie De Voorhof, een exploitatieplan, een programma van eisen een planning en een fasering. Het betekent overigens niet dat het kenmerkende kerkgebouw voor nieuwbouw tegen de vlakte gaat. De gevels blijven behouden, daarachter vindt nieuwbouw plaats.

Voorhof

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het Mfg2 ruimtelijk en financieel haalbaar is, gaan de plannen een volgende fase in. Eind dit jaar moet het haalbaarheidsonderzoek gereed zijn. De Graaf hoopt dat er dan in 2015 met de bouw kan worden begonnen, waarna het gebied eind 2016 opgeleverd zou kunnen worden.