Actiegroepen gezamenlijk verder als 'VliegOp uit Biddinghuizen!'

Biddinghuizen - Dorpsbelangen Biddinghuizen en de verschillende actiegroepen gaan gezamenlijk verder als VliegOp uit Biddinghuizen.

Deze gezamenlijke actiegroep zal zich met name richten op het aanpassen van de vliegroutes bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Biddinghuizen vreest hierdoor veel overlast.

Het tij keren

'VliegOp uit Biddinghuizen' is overtuigd van de mogelijkheden dit tij te keren, omdat er nog geen formeel besluit is genomen, de bewoners in de dorpskernen tot nu toe niet bij de besluitvorming zijn betrokken en omdat de plannen nog steeds niet goed onderbouwd zijn.

De actiegroep kan rekenen op de expertise van een flink aantal deskundigen. Specialisten op het gebied van politiek, land- en tuinbouw, bodemsanering, marktonderzoek en communicatie, maar ook oud-verkeersvliegers en juristen maken deel uit van de actiegroep.

Bezwaar maken

De actiegroep is onderverdeeld in twee stromen. Allereerst is er de werkgroep 'Bezwaar'. Deze werkgroep brengt alle belangrijke beslismomenten in kaart en onderzoekt hoe en op welk moment bezwaar kan worden gemaakt. Daarbij zijn al heel wat stappen gezet om een inhoudelijke goed en beargumenteerd bezwaarschrift in te kunnen dienen. Ook worden alle argumenten voorgelegd aan de politiek, met name in Den Haag aangezien de uiteindelijke beslissing daar gemaakt wordt.

Contacten leggen met actiegroepen in Dronten en Swifterbant

De tweede werkgroep - 'Acties' - richt zich de komende tijd vooral op het informeren van de Biddinghuizenaren. Ook worden contacten gelegd met actiegroepen in Dronten en Swifterbant. De geluidsoverlast zal zich namelijk niet beperken tot Biddinghuizen. De andere twee kernen krijgen weliswaar te maken met voornamelijk dalende vluchten, maar gezien het feit dat er geen gebruik gemaakt kan worden van glijvluchten zal dat minstens evenveel overlast geven.

Lees ook het dossier Vliegveld Lelystad.