VVD Urk opent meldpunt visserij

Urk - Naar aanleiding van de discussieavond met VVD-Tweede Kamerlid Bosman, heeft VVD Urk besloten een permanent meldpunt voor de visserij te openen.

Het meldpunt is bedoeld voor ondernemers uit de visserij die tijdens hun werkzaamheden tegen allerlei problemen en vragen oplopen.

Wirwar van regels

Visserij-ondernemers hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met een enorme wirwar van regels waarbij overtredingen tot enorme boetes kunnen leiden. Daarnaast wil de VVD heel graag op de hoogte blijven van acties van buitenlandse vissers die gericht zijn tegen Nederlandse vissers.

Van groot belang

Alle informatie wordt verwerkt en doorgestuurd naar VVD vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en in het Europese parlement. Andre Bosman: ‘Het is van groot belang dat wij deze informatie vroegtijdig ontvangen, zodat we er op tijd actie op kunnen zetten. Ik wil bijvoorbeeld in de komende periode heel graag van de vissers weten hoe de praktische uitvoering van de aanlandplicht verloopt’.

Het meldpunt is bereikbaar op het e-mailadres: meldpuntvisserij@vvd-urk.nl.