Zevende landschapskunstwerk wordt pier in Zwarte Meer

Kraggenburg - De keuze voor het zevende landschapskunstwerk van Flevoland is gevallen op het ontwerp van Paul de Kort: Pier+Horizon. Dit werk krijgt een plek in het gebied tussen de Kadoelerweg en het Zwarte Meer bij Kraggenburg.

In het landschapskunstwerk van De Kort komt het landschappelijke en historisch eigene van Kraggenburg en omgeving tot uitdrukking. Het kunstwerk is een voortgang van de zes internationaal bekende landschapskunstwerken die Flevoland al heeft.

Strekdam tussen eilandje en dijk

Pier+Horizon brengt de strekdam tussen het eilandje en de dijk weer terug in beeld. Een eerste gedeelte steekt zo'n 200 meter in het Zwarte Meer. In het verlengde hiervan liggen twee kortere segmenten van ieder veertig meter.

Rondom de strekdam worden 48 palen geplaatst in een omvangrijk veld van zo'n 12 hectare (ruim 300 x 300 meter) en in een streng raster. De koppen van de palen staan zo'n drie meter boven NAP. Aan elke paal is een langgerekte kragge bevestigd van 24 meter lang die 360 graden kan draaien ten opzicht van het vaste punt. De heersende windrichting bepaalt de oriëntatie die een kragge aanneemt.

(Lees verder na de video)

Snijvlak cultuur en natuur

Er is een aantal redenen voor de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder en adviseurs op het gebied van landschapskunst, om te kiezen voor dit ontwerp. Zo komt de Noordoostpolder als ontwerp, in de vorm van het kunstwerk terug. De verwijzing naar de cultuurhistorie van Kraggenburg en specifiek de strekdam zit in de materiaalkeuze. Bovendien heeft de kunstenaar zich laten inspireren door een van de grondleggers van de Landart Robert Smithson, waardoor het zevende werk aansluit op de overige zes landschapskunstwerken, die Flevoland rijk is. Verder is het snijvlak tussen cultuur en natuur in dit werk optimaal. Ondanks de stringente wet- en regelgeving en rekening houdend met natuurontwikkelingen door Natuurmonumenten, is het de kunstenaar namelijk gelukt met een ontwerp te komen met een unieke inbreng op de flora en fauna aldaar.

Rotterdamse Hoek

Twee kunstenaars hebben de opdracht gekregen een schetsontwerp te maken, ieder voor zijn eigen plek. Het tweede ontwerp is van de hand van Krijn de Koning, voor de andere locatie, de Rotterdamse Hoek nabij de Noordermeerweg. Beide ontwerpen zijn nog enkele weken te zien in het gemeentehuis in Emmeloord. De reacties op beide kunstwerken zijn positief met een lichte voorkeur voor het kunstwerk van Paul de Kort.

Financieel haalbaar

De kosten voor realisatie van het kunstwerk zijn dusdanig dat met de toegezegde middelen van de provincie en de gemeente Noordoostpolder overige financiering door derden eenvoudig moet zijn. De overheden steken gezamenlijk 240.000 euro in het kunstwerk. De provincie neemt daarvan 180.000 euro voor haar rekening, de gemeente 60.000 euro.

Een Twitter-reactie op de keuze voor dit kunstwerk: