Stationsplein
Door Kees Bakker

Crashpalen

Ik moet eerlijk zijn: toen ik op één van de crashpalen in Biddinghuizen zag dat daar een 'Messersmith' was neergestort, gingen mijn haren recht overeind staan.

Messerschmitt

Ik heb een heel klein beetje verstand van vliegtuigen en had in mijn jeugd een bovenmatige belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, maar dat het gaat om een Messerschmitt is wat mij betreft algemene kennis. Van een Duits oorlogsvliegtuig een soort Engelse verbastering maken, is niet fraai. Tegelijkertijd: fouten worden gemaakt. Het blijft mensenwerk.

Dus kan het voorkomen dat er fouten staan op de crashpalen. Ik ben geen specialist. Ik ben niet in staat om te controleren of plaatsen van de palen en namen van inzittenden goed of fout zijn. Het onderzoek van Teun Schuurman ziet er gedegen uit, maar ik kan niet zeggen wat juist of onjuist is.

Toon kritiek

Daar komt bij dat sommige kritiek op de crashpalen ook wel een beetje spijkers op laag water zoeken is. ‘tweede wereldoorlog’ in plaats van Tweede Wereldoorlog is ook niet fraai en er is geen eenduidigheid in de aanduiding van de functies van de verschillende inzittenden van een vliegtuig of de naam van de toestellen zelf, maar dat lijkt me bijzaak. Het gaat om het verhaal dat verteld wordt, de vorm is dan niet altijd van belang.

Wel pijnlijk

Maar pijnlijk is het wel, en vervelend. Dat de palen niet en masse aangepast en vervangen worden, begrijp ik wel. Maar het zou wel heel prettig zijn als de verschillende mensen die hiermee te maken hebben met elkaar in gesprek gingen, om te kijken of er fouten zijn gemaakt en hoe die te herstellen zijn.

De crashroute is ook op internet te zien, daar kunnen fouten relatief eenvoudig worden hersteld. Komen de palen zelf wel als ze aan vervanging toe zijn.

Trots

Maar het zal niet makkelijk zijn om de verantwoordelijken en criticasters aan één tafel te krijgen. De wil is er wel, maar er zit ook veel irritatie tussen beide groepen. Oud zeer wellicht. De toonzetting van sommige kritiek helpt ook niet. Als columnist kun je dan eigenlijk alleen nog maar verzuchten dat  we allemaal volwassen mensen zijn, dus dat een redelijk gesprek moet kunnen. Toch?

Accuraat

Het gaat ten slotte om het doel: een zo accuraat mogelijke weergave van de geschiedenis die hier heeft plaatsgevonden. En als daartoe iemand een eerste stap moet zetten of over zijn trots moet stappen, dan moet dat maar. Dat zal toch wel lukken?

Lees ook:

Stevige discussie over fouten op crashpalen