Stevige discussie over fouten op crashpalen

Dronten - Er is stevige kritiek op de crashpalen die in de gemeente Dronten staan. De palen staan bij de plaatsen waar in (voornamelijk) de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergestort. Hierbij zijn de nodige fouten gemaakt.

Verkeerde plekken

Volgens de critici Teun Schuurman en Fred Vogels staan er palen op verkeerde plekken en staan in de teksten op die palen de nodige fouten. De stichting 4 Mei herdenking Dronten, verantwoordelijk voor plaatsing van en de tekst op de palen, wil met hen in gesprek.

De fouten variëren volgens de twee van verkeerd gespelde namen van vliegeniers en bemanning tot verkeerde plaatsen waar de palen staan. Verder zouden er stijlfouten en spellingfouten op de palen staan, zoals het gebruik van Engels en Nederlands door elkaar heen, verkeerd gebruik van hoofdletters en verkeerde namen voor vliegtuigen.

Gedetailleerd overzicht

Teun Schuurman heeft op internet een gedetailleerd overzicht gezet van wat volgens hem fouten zijn. Hij heeft zowel de crashpalen in Dronten als die in de Noordoostpolder onderzocht. De crashpalen in de Noordoostpolder zijn daar geplaatst onder verantwoording van de stichting Ongeland.

Amateurisme

Drontenaar Fred Vogels is stevig in zijn kritiek. Vogels heeft zelf ook, op zijn site ‘Back to Normandy’, de nodige crashes onderzocht. Hij spreekt van ‘amateurisme’, en noemt de stichtingen 4 Mei herdenking en Ongeland ‘eenoog in het land der blinden’.

Ophef wordt betreurd

Dirk Drogt van de stichting 4 Mei herdenking Dronten betreurt de ophef die is ontstaan. ‘Natuurlijk, kritiek mag. We hebben bij de opzet van de route heel veel tijd en energie gestoken in het onderzoeken van de juistheid van de informatie. We zeggen echt niet dat wij alle wijsheid in pacht hebben. We zijn graag bereid een open discussie aan te gaan met de criticasters, maar ik vind het wel jammer dat het nu via de pers wordt gespeeld.’ Drogt geeft toe dat er op sommige palen ‘schoonheidsfoutjes’ staan. Voor palen die op verkeerde plaatsen staan, kan een simpele verklaring zijn. ‘Niet alle palen staan precies waar het vliegtuig is neergestort. Soms is dat midden op een boerenland. Daar kun je geen paal neerzetten. De palen zijn neergezet waar ze ook bereikbaar zijn. Bovendien hebben we altijd de medewerking van de landeigenaar nodig.’

Niet aanpassen

Drogt benadrukt graag met de criticasters in gesprek te gaan, maar kan en wil de crashpalen waarop duidelijke fouten staan op dit moment niet aanpassen. ‘Die palen hebben veel geld gekost, ze vervangen is niet goedkoop. Maar als er fouten op staan, willen wij dat graag weten. Als de palen dan door slijtage vervangen moeten worden, kunnen we ze wel aanpassen.’ Vogels geeft aan ook graag met de stichting 4 Mei herdenking Dronten in gesprek te gaan. ‘Ik heb ze mijn hulp aangeboden en dat aanbod blijft gewoon staan.’

Goede bedoeling

Drogt vindt het ook jammer dat door deze discussie de goede bedoeling achter de crashpalen en de route die zij vormen, onder lijkt te sneeuwen. ‘Die palen geven een deel van onze geschiedenis weer. De geschiedenis van wat er boven het IJsselmeer is gebeurd, toen dit nog geen land was. Er zijn hier heel wat vliegtuigwrakken gevonden. Het is belangrijk die geschiedenis te vertellen en we krijgen ook heel veel enthousiaste reacties van mensen die de route de afgelopen jaren gereden hebben.’

De gemeente Dronten wil niet reageren op de ophef.

Lees ook:

Crashroute Noordoostpolder maakt oorlogsgeschiedenis zichtbaar

Startpunt fiets- en autoroute langs crashplaatsen onthuld