Staatsbosbeheer start werkzaamheden in Oostvaardersveld

Lelystad - Staatsbosbeheer start deze week met voorbereidende werkzaamheden in het Oostvaardersveld. In dit gebied tussen de spoorbaan, de Lage Vaart en de Knardijk in de randzone van de Oostvaardersplassen krijgen recreatie en natuur meer ruimte.

De voorbereidende kapwerkzaamheden zijn voor medio maart afgerond. De verdere werkzaamheden zijn voor het eind van 2014 klaar.

Waardevolle aanvulling

Wanneer de herinrichting van het Oostvaardersveld is afgerond vormt het gebied een waardevolle aanvulling op de Oostvaardersplassen. Alle landschappen die daar voorkomen zijn voor de bezoeker dankzij het padennetwerk in de randzone goed te beleven. De afwisseling maakt het gebied aantrekkelijker als voedsel- en broedgebied voor vele vogelsoorten.

Nieuwe voorzieningen

In het Oostvaardersveld worden meerdere waterpartijen aangelegd en het bestaande netwerk van paden wordt in lengte verdubbeld. Het bestaande fietspad langs de Lage Vaart wordt verbreed.  Langs de Praamweg en rondom het gebied komen afrasteringen.

Aantrekkelijker

De Oostvaardersplassen worden omgeven door verschillende andere natuur- en recreatiegebieden: het Hollandse Hout, Oostvaardersbos, Kotterbos en Oostvaardersveld. Hier worden projecten uitgevoerd met het doel het totale Oostvaardersplassengebied, dus inclusief aangrenzende gebieden, recreatief aantrekkelijker te maken. Het inrichten van het Kotterbos was hierin een eerste stap, nu gevolgd door de inrichting van een deel van het Oostvaardersveld.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden starten deze week met het verwijderen van bomen. In de volgende fase zullen delen van het terrein worden afgegraven . De vrijkomende grond wordt afgevoerd.

Gedurende de werkzaamheden is het niet te vermijden, dat de bezoeker hier overlast van ondervindt. Het fietspad langs de Lage Vaart wordt tijdens de kapwerkzaamheden tijdelijk afgesloten. Dit zal met borden worden aangegeven.

Paarden

Een deel van de paarden die in het Oostvaardersveld lopen, wordt tijdelijk ondergebracht in een deel van het terrein waar (nog) niet gewerkt wordt. Daarnaast wordt een deel van de dieren verplaatst naar het Horsterwold bij Zeewolde.

Inventerisatie soorten

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt samen met KNNV Lelystad en de Vogelwerkgroep Zuid Flevoland geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezige soorten. In ieder geval worden de aanwezige soorten als bever en ringslang bij de werkzaamheden ontzien. Om te voorkomen dat amfibieën en reptielen zich tijdens het werk kunnen gaan ophouden op de werkplek, zal er een laag scherm geplaatst worden dat de dieren zal weren.

Lees ook: Lelystad: 'Focus niet alleen op natuur rondom Almere'