Hans Alders gaat naar boos Biddinghuizen

Biddinghuizen - Hans Alders komt op woensdag 29 januari naar Biddinghuizen om er te praten over de groei van Lelystad Airport.

De bijeenkomst van vorige week woensdag in het Lelystadse Agora Theater werd dermate goed bezocht dat er geen ruimte was voor honderden belangstellenden uit de hele provincie.

Onder hen de nodige inwoners van het kleinste dorp van de gemeente Dronten. Zij keerden teleurgesteld huiswaarts. Donderdag is er een tweede bijeenkomst in Lelystad en volgende week doet de adviseur van het kabinet Biddinghuizen aan.

In de gang

De zaal was woensdag al bomvol toen rond half negen - het tijdstip van aanvang - nog honderden mensen in de gangen stonden. Zij konden wachten tot kwart over tien, toen de snel ingeplande tweede sessie van start zou gaan - of naar huis gaan. Biddinghuizenaren die dat laatste deden krijgen woensdag 29 januari een herkansing. Dan is Alders te gast in hun dorp. Hij komt dan in het hol van de leeuw, afgaande op de bijeenkomst in Lelystad.
Ongeveer een derde van de aanwezigen woensdag kwam uit Biddinghuizen.

Over het dorp

Ze waren - en zijn - boos, de inwoners van dit dorp. De meest recente ontwerp-routes van de vliegroutes naar en van Lelystad Airport leiden namelijk over of langs het dorp. De Biddinghuizenaren maken zich daar grote zorgen over, zoveel werd woensdag duidelijk.

De vliegroutes staan nog niet vast. Alders liet zien dat bepaalde routes over het dorp gaan en dat anderen er langs leiden. Eén van die routes, de zogenaamde B-variant, leidt langs Biddinghuizen en gaat er niet over. Die route is de meest waarschijnlijke. En op die variant is nog weer een variant, die verder richting Veluwemeer ligt. Die route wordt nog onderzocht. In de nieuwste routes zijn er winnaars en verliezers: Dronten, dat zich eerder zorgen maakte om De Gilden, wordt grotendeels ontzien. Swifterbant ook. Biddinghuizen krijgt de vliegtuigen dichterbij.

Biddinghuizen zal niet omkomen in het lawaai, stelde Alders. Hij schetste een reëel beeld. 'U gaat het merken.' Die boodschap wordt in Biddinghuizen niet gepikt. De nuance is ver te zoeken in de woede. 'Biddinghuizen wordt opgeofferd!' En: 'Biddinghuizen wordt onleefbaar!'

Honderd decibel

'We krijgen hier honderd decibel te verduren,' riep een boze meneer. 'Dat is niet zo,' reageerde Alders. 'Kent u Schiphol?' vervolgde de meneer. 'Als geen ander,' zei Alders. 'En beweert u dat daar geen overlast is?' kreeg hij te horen. Nee, dat beweerde Alders niet. Maar de situatie hier is anders en honderd decibel, daar is nergens sprake van. 'Maar niemand moet u een fabeltje vertellen: de vliegtuigen in de lucht zijn een merkbare economische activiteit.'

Onverkoopbaar

Alders nam de kritiek gelaten op. ‘Onze huizen worden onverkoopbaar,’ beweerde een boze mevrouw. ‘Pas nou op met wat we allemaal tegen elkaar zeggen,’ reageerde Alders. ‘Als ik in Zwanenburg ben, waar veel meer vliegtuigen overvliegen op bovendien lagere hoogtes, merk ik dat de huizen daar desondanks verkocht worden voor er een advertentie in de krant is geplaatst.’ ‘Maar dit is Zwanenburg niet! De situatie is hier heel anders,’ was de reactie.
Verder legde Alders de bal neer bij het college van Dronten en de provincie Flevoland. Want ook zij zitten aan de tafel waar Alders voorzitter van is en ook zij zijn akkoord met de groei van het vliegveld.

Sterker: ze staan er om te springen. ‘Als het aan de politiek in de provincie had gelegen, was-ie er al geweest, het vliegveld, en was die bovendien veel groter dan nu is gepland.’

Voorbehoud

Die bewering werd een avond later, in de Dronter raadszaal, genuanceerd door wethouder Paul Gach. ‘Wij hebben een voorbehoud gemaakt op een aantal punten. Onze inspanningen zijn er steeds op gericht om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. En met succes. De huidige b-variant gaat niet over Biddinghuizen en er wordt nog een variant onderzocht die er nog verder vanaf ligt.’ Ook Ketelhaven hoeft niet te vrezen. ‘De vliegtuigen die landen vliegen daar langs op een hoogte van negenhonderd meter. De vertrekkende vliegtuigen vliegen op minimaal zeshonderd meter en dat is hoger dan nu het geval is. Het geluid blijft daar onder zestig decibel.’

Wat het voor Biddinghuizen zal worden? De hoop dat de groei van Lelystad Airport niet zal doorgaan is volgens Alders niet reëel. De Tweede Kamer heeft er duidelijk voor gekozen, ook al was er een variant van een geheel nieuwe luchthaven bij Dronten die qua luchtroutes veel eenvoudiger was in te passen. Maar dat is water onder de brug.

Bewoond gebied

En verder? ‘Als de voorwaarde is dat we niet over bewoond gebied vliegen, zijn we daarin geslaagd. Ik heb u laten zien dat we dat niet doen,’ hield hij zijn gehoor woensdag voor. ‘Wilt u dat ook in Biddinghuizen vertellen?’ was hem eerder die week gevraagd. Het antwoord daarop: ‘Ja, mits u dat regelt met uw college’.

Dat is dus geregeld. Woensdag 29 januari wordt een ongetwijfeld warme avond voor Alders. Al lijkt hij zich daar nog het minst druk om te maken.

De bijeenkomst in De Voorhof begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar.